:: วิสัยทัศน์ :: " หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี จะเป็นผู้นำในการให้บริการที่เป็นเลิศ พัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี "
:: สำหรับเจ้าหน้าที่ ::
อนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น
 
:: เกี่ยวกับ หน่วยคอมฯ ::
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  ภาระงาน
  บุคลากร
  แผนผังเว็บไซต์
  สถานที่ติดต่อ
  ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์
  ห้องคอมพิวเตอร์อาคาร 14
  แจ้งปัญหา/ร้องเรียน/ร้องขอ
:: กฎ|ประกาศ|นโยบาย IT ::
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  ประกาศแผนไอที ม.อ.
:: คู่มือ|สาระน่ารู้|เอกสาร ::
  คู่มือการใช้งานเว็บเครือข่ายฯ
  เอกสารทั่วไปงานเครือข่าย
  คู่มือตั้งค่า PSU WiFi
  สำหรับ บุคลากร
  สำหรับ นักศึกษา
  ระวัง SpamEmail
  แบบฟอร์มขอใช้บริการ
  คู่มือติดตั้ง VPN Client
  CoP PSU IT Blog
  Share.psu.ac.th
  PSU Network Traffic
  Smart Energy Meter
:: CCTV ::
  CCTV SYSTEM
  BOSCH
  MOBOTIX
:: Digital Signage ::
  Digital Signage
:: IP Phone ::
  IP Phone
:: เสียงประกาศสาธารณะ ::
  ระบบเสียงประกาศสาธารณะ
  คู่มือการใช้งานระบบเสียงฯ
:: ห้องประชุมทางไกล ::
  บริการห้องประชุมทางไกล
:: แผนผังเว็บไซต์ ::
 

แผนผังเว็บไซต์

 
   เมนูหลัก

      Home
      MIS Center
      Intranet
      E-mail Staff
      E-mail Student
      PSU WiFi
      VPN
      Complains
 
 
   เกี่ยวกับหน่วยคอม ฯ

      วิสัยทัศน์ พันธกิจ
      ภาระงาน
      บุคลากร
      แผนผังเว็บไซต์
      สถานที่ติดต่อ
      ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์
      ห้องคอมพิวเตอร์อาคาร 14
      แจ้งปัญหา/ร้องเรียน/ร้องขอ
 
 
   กฎ|ประกาศ|นโยบาย IT

      พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
      ประกาศแผนไอที ม.อ.
 
 
   คู่มือ|สาระน่ารู้|เอกสาร

      คู่มือการใช้งานเว็บเครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
      เอกสารทั่วไปงานเครือข่าย
      คู่มือตั้งค่า PSU WiFi
      สำหรับ บุคลากร
      สำหรับ นักศึกษา
      ระวัง SpamEmail
      แบบฟอร์มขอใช้บริการ
      คู่มือติดตั้ง VPN Client
      CoP PSU IT Blog
      Share.psu.ac.th
      PSU Network Traffic
 
 
   CCTV

      CCTV SYSTEM
      BOSCH
      MOBOTIX
 
 
   Digital Signage

      Digital Signage
 
 
   IP Phone

      IP Phone
 
 
   เสียงประกาศสาธารณะ

      ระบบเสียงประกาศสาธารณะ
      คู่มือการใช้งานระบบเสียงประกาศสาธารณะ
 
 
   ห้องประชุมทางไกล

      บริการห้องประชุมทางไกล
 
 
   Web Links

      ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
      บริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร วิทยาเขตหาดใหญ่
      MIS-DSS personnel ระบบสารสนเทศบุคลากร ม.อ.
      E-doc ระบบเอกสาร
      ระบบจองห้องประชุมทางไกล
      ระบบเอกสารคำสอนออนไลน์
      Competency PSU ระบบประเมินสมรรถนะ งานพัฒนาและฝึกอบรม
      TOR Online ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
      Tell Me More Online PSU
      PSU-CoP Test ศูนย์ทดสอบออนไลน์ Computer Proficiency Test
      เปลี่ยนรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ.
      ลืมรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ.
      PSU Google Apps for Education สำหรับบุคลากร ม.อ.
      PSU Student Email - Microsoft Office365 สำหรับนักศึกษา ม.อ.
 
 
   PSU Campus

      วิทยาเขตปัตตานี
      วิทยาเขตหาดใหญ่
      วิทยาเขตตรัง
      วิทยาเขตภูเก็ต
      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
:: Web Links ::
ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ บริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร วิทยาเขตหาดใหญ่
ระบบสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2
ระบบจองห้องประชุมทางไกล ระบบเอกสารคำสอนออนไลน์์
ระบบประเมินสมรรถนะ งานพัฒนาและฝึกอบรม TOR Online
Tell Me More Online PSU ศูนย์ทดสอบออนไลน์ Computer Proficiency Test
เปลี่ยนรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ. ลืมรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ.
PSU Google Apps for Education PSU Student Email - Microsoft Office365
:: PSU Campus ::
  วิทยาเขตหาดใหญ่
  วิทยาเขตปัตตานี
  วิทยาเขตตรัง
  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  วิทยาเขตภูเก็ต
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
This site is optimized for resolutions of 1024 x 768 or greater
webmaster : cc.pattani@psu.ac.th
: 0 7334 8521 , 0 8648 69725    : 0 7334 8521