:: วิสัยทัศน์ :: " หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี จะเป็นผู้นำในการให้บริการที่เป็นเลิศ พัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี "
:: สำหรับเจ้าหน้าที่ ::
อนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น
 
:: เกี่ยวกับ หน่วยคอมฯ ::
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  ภาระงาน
  บุคลากร
  แผนผังเว็บไซต์
  สถานที่ติดต่อ
  ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์
  ห้องคอมพิวเตอร์อาคาร 14
  แจ้งปัญหา/ร้องเรียน/ร้องขอ
:: กฎ|ประกาศ|นโยบาย IT ::
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  ประกาศแผนไอที ม.อ.
:: คู่มือ|สาระน่ารู้|เอกสาร ::
  คู่มือการใช้งานเว็บเครือข่ายฯ
  เอกสารทั่วไปงานเครือข่าย
  คู่มือตั้งค่า PSU WiFi
  สำหรับ บุคลากร
  สำหรับ นักศึกษา
  ระวัง SpamEmail
  แบบฟอร์มขอใช้บริการ
  คู่มือติดตั้ง VPN Client
  CoP PSU IT Blog
  Share.psu.ac.th
  PSU Network Traffic
  Smart Energy Meter
:: CCTV ::
  CCTV SYSTEM
  BOSCH
  MOBOTIX
:: Digital Signage ::
  Digital Signage
:: IP Phone ::
  IP Phone
:: เสียงประกาศสาธารณะ ::
  ระบบเสียงประกาศสาธารณะ
  คู่มือการใช้งานระบบเสียงฯ
:: ห้องประชุมทางไกล ::
  บริการห้องประชุมทางไกล
:: Digital Signage::
 
   " Digital Signage " หรือ ป้ายดิจิตอล สื่อรูปแบบใหม่ ที่ช่วยสร้างสีสันให้กับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของคุณ ด้วยการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ และ มัลติมีเดีย ทำให้คุณต้องทิ้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบเดิมๆ

คลิก

   ในปัจจุบันงานแสดงสินค้า หรือ งาน event ต่างๆ ทุกวันนี้ สิ่งหนึ่งที่จะสังเกตเห็นได้มากขึ้น ก็คือ การลดจำนวนลงของสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ inkjet เช่นธงราว ป้ายผ้า ป้ายไวนิล โปสเตอร์สแตนด์ เนื่องจากผู้บริโภคเองส่วนใหญ่ ชอบฟังชอบดู มากกว่าชอบอ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันเป็นส่วนช่วยเพิ่มลูกเล่นและความสะดวกสบายในการจัดการกับเนื้อหานั้นๆ ให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น และเป็น trend ใหม่ของสื่อโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์ เพื่อแทนป้ายประชาสัมพันธ์แบบเดิมๆซึ่งถูกแทนที่ด้วย ระบบป้ายดิจิตอล หรือจอประเภท LCD เราเรียกระบบสื่อสารแบบนี้ ว่า ระบบ Digital Signage

คลิก

    Digital Signage เป็นสื่อโฆษณา เเละประชาสัมพันธ์ แบบภาพเคลื่อนไหว และภาพนิ่ง โดยมีจอ LCD, PLASMA TV เป็นตัวแสดงผล จะมีสองแบบที่ใช้อยู่ คือแบบ Standalone และแบบ Network Software control ซึ่งในแบบแรกเหมาะสำหรับงานที่ไม่ต้องการ Application มากนักเช่นต้องการแค่ File media, jpeg, แสดงผล ซึ่งมี layout ที่จำกัด ในแบบที่สองเหมาะสำหรับองค์กรหรือบริษัท ที่ต้องการ Application ที่สามารถเลือกจัด layout และเลือกใช้ File นามสกุลอื่นได้เช่น Pdf, Power Point, Flash, Web page เป็นต้น

   หลักสำคัญของการใช้ Digital Signage คือ ผู้ใช้หรือผู้ควบคุมสื่อ สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารให้เหมาะสมกับแผนทางการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายได้โดยง่าย โดยจะควบคุมระบบผ่านทางเครือข่าย LAN เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อความ ภาพ และ ภาพเคลื่อนไหว ให้เป็นไปตามความต้องการด้วยโปรแกรม Browser ที่อยู่ในศูนย์กลางของสำนักงาน จึงทำให้ผู้ควบคุมสื่อไม่ต้องเสียเวลาในการจัดพิมพ์สื่อโปสเตอร์ และบิลบอร์ด รวมทั้งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้ด้วย

   ทำไมต้อง Digital Signage ??
- ประหยัดต้นทุนและเวลา Digital Signage สามารถประหยัดต้นทุนและเวลาในการจัดพิมพ์และเปลี่ยนแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ถ้าจำเป็นที่จะต้องทำการแก้ไขบ่อยครั้ง
- เพื่อดึงดูดความน่าสนใจ สำหรับสถานที่ ที่ต้องการสร้างความสนใจแก่ลูกค้าที่ผ่านไปมาให้แวะเข้าชมสินค้าหรือสินค้าราคาพิเศษ เพื่อให้ ข้อมูลในการสร้างการตัดสินใจซื้อเร็วยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับการประชาสัมพันธ์ รูปแบบอื่นถือว่าคุ้มค่ามาก
- ง่ายต่อการจัดการ สำหรับธุรกิจที่มีสาขา หรือ จุดประชาสัมพันธ์หลายแห่ง Digital Signage สามารถบริหารจัดการ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ทั้งภายใน ระบบ LAN ,WAN หรือระบบ INTERNET โดยการจัดการ แบบรวมศูนย์ไม่ต้องเดินทาง ไปยังตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์สามารถ ควบคุม และกำหนด การแสดงผลล่วงหน้าได้ อย่างง่ายดายรองรับการ เสนอแจ้งข่าว ข้อความ ประชาสัมพันธ์แบบทันทีได้

   เราได้ประโยชน์อย่างไรจากระบบ Digital Signage?
- เข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว Digital Signage ช่วยให้การส่งข่าวสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่พลาดข่าวสารต่างๆ เลย หรือสามารถดูข้อมูลได้จากหน้าจอ โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินหาใบปลิวอย่างในอดีต ด้วยระบบ Touch Screen kiosk ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ต้องการ ได้เพียงใช้ปลายนิ้วสัมผัส
- สร้างรายได้เสริมให้กับบริษัท Digital Signage เป็นตัวแสดงสื่อโฆษณาที่มีพลังสูงสุดในยุคนี้ ดังนั้นจึงสามารถสร้างความอยากจับจ่ายให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี หรือแม้กระทั่งขายโฆษณาให้แก่ร้านค้าต่างๆ
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Technology และความใส่ใจในการให้ข้อมูลและบริการ Digital signage สามารถแสดงผลได้ทั้งรูปแบบวิดีโอ ภาพนิ่ง และตัวอักษรวิ่งได้ในเวลาเดียวกัน ทำให้ผู้มาติดต่อ และขอรับบริการได้อย่างน่าประทับใจ และเป็นมืออาชีพยิ่งกว่า
- ประหยัดต้นทุน การพิมพ์สื่อโฆษณาแบบเดิมๆ ต้องใช้ทั้งเวลา บุคลากร และเสียค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งเป็นจำนวนมาก เนื่องจากต้องมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่ตลอด แต่การใช้สื่อโฆษณาระบบ Digital Signage นี้ ไม่ต้องเสียเวลา เสียเงินอย่างซ้ำซ้อนอีกในการสร้างสื่อ เพราะเมื่อต้องการทำการ update ข้อมูลที่ป้าย Digital signage ก็สามารถทำได้ทันที แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอโรงพิมพ์อีกต่อไป
- สามารถลดการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ต่างๆ จากการทำงานพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเดิมๆ ที่ต้องใช้กระดาษจำนวนมาก Digital Signage จะช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษและสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

   ส่วนประกอบของระบบ Digital Signage
- เจ้าของข้อมูลและดูแลระบบ (authoring console or media venders) ทำหน้าที่กำหนดรายการโฆษณา นับจำนวนรอบที่โฆษณานั้นๆ เล่นในแต่ละวัน
- ผู้ดูแลระบบ Server และ Network ทำหน้าที่ ควบคุมการกระจายสัญญาณที่เหมือนกันและแตกต่างกัน ไปยังจุดของสาขาต่างๆ ผ่านระบบ Internet ไปเก็บไว้ที่ เครื่อง Player ตามสาขานั้นๆ
- Distribution Infrastructure เป็นส่วนสำคัญ ในการรับสัญญาณภาพจากเครื่อง Player แล้วกระจายสัญญาณภาพ แบบ real-time ไปตามจุดต่างๆ ผ่านระบบ data network, สาย FTP CAT5 หรือ Fiber optic ส่งตรงไปถึง จอ LCD เพื่อให้ผู้ชมได้รับชมการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ที่มีคุณภาพภาพชัดเจน

คลิก


รูปแบบการต่อใช้งาน Digital Signage สามารถใช้งานได้แบบ Stan Alone และแบบ Network บนเครือข่าย Internet

ตัวอย่างการทำงาน

คลิก


คลิก
   
   
อ้างอิง
:: Web Links ::
ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ บริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร วิทยาเขตหาดใหญ่
ระบบสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2
ระบบจองห้องประชุมทางไกล ระบบเอกสารคำสอนออนไลน์์
ระบบประเมินสมรรถนะ งานพัฒนาและฝึกอบรม TOR Online
Tell Me More Online PSU ศูนย์ทดสอบออนไลน์ Computer Proficiency Test
เปลี่ยนรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ. ลืมรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ.
PSU Google Apps for Education PSU Student Email - Microsoft Office365
:: PSU Campus ::
  วิทยาเขตหาดใหญ่
  วิทยาเขตปัตตานี
  วิทยาเขตตรัง
  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  วิทยาเขตภูเก็ต
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
This site is optimized for resolutions of 1024 x 768 or greater
webmaster : cc.pattani@psu.ac.th
: 0 7334 8521 , 0 8648 69725    : 0 7334 8521