:: วิสัยทัศน์ :: " หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี จะเป็นผู้นำในการให้บริการที่เป็นเลิศ พัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี "
:: สำหรับเจ้าหน้าที่ ::
อนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น
 
:: เกี่ยวกับ หน่วยคอมฯ ::
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  ภาระงาน
  บุคลากร
  แผนผังเว็บไซต์
  สถานที่ติดต่อ
  ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์
  ห้องคอมพิวเตอร์อาคาร 14
  แจ้งปัญหา/ร้องเรียน/ร้องขอ
:: กฎ|ประกาศ|นโยบาย IT ::
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  ประกาศแผนไอที ม.อ.
:: คู่มือ|สาระน่ารู้|เอกสาร ::
  คู่มือการใช้งานเว็บเครือข่ายฯ
  เอกสารทั่วไปงานเครือข่าย
  คู่มือตั้งค่า PSU WiFi
  สำหรับ บุคลากร
  สำหรับ นักศึกษา
  ระวัง SpamEmail
  แบบฟอร์มขอใช้บริการ
  คู่มือติดตั้ง VPN Client
  CoP PSU IT Blog
  Share.psu.ac.th
  PSU Network Traffic
  Smart Energy Meter
:: CCTV ::
  CCTV SYSTEM
  BOSCH
  MOBOTIX
:: Digital Signage ::
  Digital Signage
:: IP Phone ::
  IP Phone
:: เสียงประกาศสาธารณะ ::
  ระบบเสียงประกาศสาธารณะ
  คู่มือการใช้งานระบบเสียงฯ
:: ห้องประชุมทางไกล ::
  บริการห้องประชุมทางไกล
:: สำหรับ บุคลากร ::
   

 

ข้อควรรู้..."สำหรับ บุคลากร วิทยาเขตปัตตานี" 

 

   Account  บุคลากรใหม่       [ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป]

                 1.1  Account  PSU Passport      ใช้ในระบบสารสนเทศ Intranet Pattani , ระบบสารสนเทศของวิทยาเขตหาดใหญ่

 

                                                                รูปแบบการใช้งาน PSU Passport  

                                             username ::  ตัวอย่าง nisachon.n

                                              password ::  ตามเอกสารที่ได้รับ

 

                 1.2  PSU GAFE (Google Apps for Education)  E-mail      มีรูปแบบเป็น  ชื่อบัญชีผู้ใช้ PSU Passport@psu.ac.th

 

                                                                   รูปแบบการใช้งาน  PSU GAFE

                                             Username : ชื่อบัญชีผู้ใช้ PSU Passport@psu.ac.th

                                             Password : รหัสผ่าน PSU E-mail หรือ PSU GAFE 

 

  - คำแนะนำสำหรับบุคลากรใหม่   คลิก 

  - คู่มือการใช้งาน PSU GAFE E-mail

            Step 1. การสร้าง GAFE Account และ การทำ Forwarding PSU E-mail ไปยัง PSU GAFE ของตัวเอง [*สำคัญที่สุด

          Step 2. การเข้าใช้งาน PSU GAFE ครั้งแรก [*สำคัญ]   

                       หรือ คลิกอ่านทั้งหมด

                         

                             Account  PSU Passport    ใช้งานไม่ได้   ติดต่อได้ที่ 

                              - คุณพงษ์  เพิ่มพูลทวีทรัพย์  (หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี)  เบอร์โทร. 1304 

                               - คุณอนงค์ หนูเรือง    (งานการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตปัตตานี)    เบอร์โทร. 1041  หรือ  งานการเจ้าหน้าที่คณะ

                                - ติดต่อทางวิทยาเขตหาดใหญ่  คุณจตุพร ชูช่วย e-mail : jatuporn.ch@psu.ac.th  เบอร์โทร.(03) 2082

                             - เปลี่ยนรหัสผ่าน PSU Passport ด้วยตัวเอง ที่    https://passport.psu.ac.th    

   

 

 

 


 

 

  Account  บุคลากรเก่า


   ต้องทราบเกี่ยวกับ Account  ซึ่งใช้ด้วยกัน 2 ตัว คือ

               1.1  Account Single Sign on All application  ใช้ในระบบสารสนเทศ ภายในวิทยาเขตปัตตานี (สังเกตได้จาก url จะเป็น http://xxx.pn.psu.ac.th หรือ https://xxx.pn.psu.ac.th  ทั้งหมด)  ได้แก่   ระบบ Mail ระบบ MIS Center  และ ระบบ Intranet   เป็นต้น  หรือ คลิก   

              - ตัวอย่าง  เอกสารแจ้ง ชื่อบัญชีผู้ใช้ และ รหัสผ่าน สำหรับใช้บริการ E-mail MIS Center และ Intranet ภายในวิทยาเขตปัตตานี  คลิก  

                 -  วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน (password)  โดยเปลี่ยนผ่านทางระบบเมล์ ได้ที่  http://netserv.pn.psu.ac.th/psustaffmail.php 

                 -  คู่มือการใช้งานระบบ Mail Horde New Version 5.1.1 คลิก 

             - โหลดแบบฟอร์มการขอใช้บริการ Account Single Sign on All Application ระบบสารสนเทศ ภายในวิทยาเขตปัตตานี คลิก 

                                         รูปแบบการใช้งาน          username ::  ตัวอย่าง nisachon-n

                                                                           password :: ตามเอกสารที่ได้รับ

 

                                         หมายเหตุ     1. Account  ที่เข้าใช้ระบบ Mail และ MIS Center ไม่ได้   

                                                                  ติดต่อได้ที่ คุณนิศาชล นวลแก้ว เบอร์โทร. 1307,1309

                                                         2. Account  ที่เข้าใช้ระบบ Intranet  ไม่ได้

                                                                 ติดต่อได้ที่ คุณพงษ์  เพิ่มพูลทวีทรัพย์  เบอร์โทร. 1304

 

              1.2 Account PSU Passport    ใช้ในระบบสารสนเทศ  วิทยาเขตหาดใหญ่  (สังเกตได้จาก url จะเป็น http://xxx.psu.ac.th  หรือ  https://xxx.psu.ac.th  ทั้งหมด หรือสัญลักษณ์ )  ได้แก่  ระบบสารสนเทศ MIS-DSS , ระบบเอกสาร Edoc และ สำหรับใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย PSU WiFi 

               -  เปลี่ยนรหัสผ่าน / ลืมรหัสผ่าน (password)  https://passport.psu.ac.th    

              -   ดาวน์โหลดคู่มือการเปลี่ยนรหัสผ่าน / ลืมรหัสผ่าน 

                                          รูปแบบการใช้งาน          username ::  ตัวอย่าง nisachon.n

                                                                       password ::  ตามเอกสารที่ได้รับ

 

                  หมายเหตุ     1.  Account  PSU Passport    ใช้งานไม่ได้   ติดต่อได้ที่ 

                                        - คุณพงษ์  เพิ่มพูลทวีทรัพย์  (หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี)  เบอร์โทร. 1304 

                                        - คุณอนงค์ หนูเรือง    (งานการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตปัตตานี)    เบอร์โทร. 1041  หรือ งานการเจ้าหน้าที่คณะ

                                        - ติดต่อทางวิทยาเขตหาดใหญ่  คุณจตุพร ชูช่วย e-mail : jatuporn.ch@psu.ac.th เบอร์โทร.(03)  2082        

                                       - เปลี่ยนรหัสผ่าน PSU Passport ด้วยตัวเอง ที่    https://passport.psu.ac.th   

 

               1.3  PSU GAFE (Google Apps for Education) E-mail      มีรูปแบบเป็น  ชื่อบัญชีผู้ใช้ PSU Passport@psu.ac.th     

                                                                               

                                                               รูปแบบการใช้งาน PSU PSU GAFE

                                             Username : ชื่อบัญชีผู้ใช้ PSU Passport@psu.ac.th

                                             Password : รหัสผ่าน PSU E-mail หรือ PSU GAFE   

 

                                   - คู่มือการใช้งาน  PSU GAFE E-Mail  คลิกอ่านทั้งหมด

                                   - เปลี่ยนรหัสผ่าน PSU Passport ด้วยตัวเอง ที่    https://passport.psu.ac.th 

 

  


 

 

   สาระน่ารู้

          - คู่มือการใช้งาน PSU GAFE  E-mail  คลิก

          - คู่มือการใช้งานระบบ Mail Horde New Version 5.1.1   คลิก 

          - คู่มือการตั้งค่าการใช้งานเครือข่ายไร้สาย PSU WiFi  เช่น  smart phone , notebook , iPad , surfaceRT ได้  คลิก

          - วิธีให้ห่างไกลจากจดหมายหลอกลวงที่แอบแฝงส่งเข้ามาผ่านทางระบบเมล์  เพื่อหลอกเอารหัสผ่านจาก user ไป   .... ลองอ่านบทความเหล่านี้ค่ะ ...   หรือ อ่านเพิ่มเติม  คลิก

                   จดหมายหลอกลวงทางระบบเมล์ ฉบับที่ 2  
                   จดหมายหลอกลวงทางระบบเมล์ ฉบับที่ 1  
                   http://share.psu.ac.th/blog/cyber007/25717  
                   http://sysadmin.psu.ac.th/2013/01/09/warning-spam-20130109/  
                   http://sysadmin.psu.ac.th/2013/08/07/20130807-spam/  

 

 

 


 

 

ระบบสารสนเทศบุคลากร

 

   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         

 

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2558

Complains ได้ที่ http://netserv.pn.psu.ac.th/complains.php

   
:: Web Links ::
ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ บริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร วิทยาเขตหาดใหญ่
ระบบสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2
ระบบจองห้องประชุมทางไกล ระบบเอกสารคำสอนออนไลน์์
ระบบประเมินสมรรถนะ งานพัฒนาและฝึกอบรม TOR Online
Tell Me More Online PSU ศูนย์ทดสอบออนไลน์ Computer Proficiency Test
เปลี่ยนรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ. ลืมรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ.
PSU Google Apps for Education PSU Student Email - Microsoft Office365
:: PSU Campus ::
  วิทยาเขตหาดใหญ่
  วิทยาเขตปัตตานี
  วิทยาเขตตรัง
  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  วิทยาเขตภูเก็ต
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
This site is optimized for resolutions of 1024 x 768 or greater
webmaster : cc.pattani@psu.ac.th
: 0 7334 8521 , 0 8648 69725    : 0 7334 8521