:: วิสัยทัศน์ :: " หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี จะเป็นผู้นำในการให้บริการที่เป็นเลิศ พัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี "
:: สำหรับเจ้าหน้าที่ ::
อนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น
 
:: เกี่ยวกับ หน่วยคอมฯ ::
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  ภาระงาน
  บุคลากร
  แผนผังเว็บไซต์
  สถานที่ติดต่อ
  ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์
  ห้องคอมพิวเตอร์อาคาร 14
  แจ้งปัญหา/ร้องเรียน/ร้องขอ
:: กฎ|ประกาศ|นโยบาย IT ::
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  ประกาศแผนไอที ม.อ.
:: คู่มือ|สาระน่ารู้|เอกสาร ::
  คู่มือการใช้งานเว็บเครือข่ายฯ
  เอกสารทั่วไปงานเครือข่าย
  คู่มือตั้งค่า PSU WiFi
  สำหรับ บุคลากร
  สำหรับ นักศึกษา
  ระวัง SpamEmail
  แบบฟอร์มขอใช้บริการ
  คู่มือติดตั้ง VPN Client
  CoP PSU IT Blog
  Share.psu.ac.th
  PSU Network Traffic
  Smart Energy Meter
:: CCTV ::
  CCTV SYSTEM
  BOSCH
  MOBOTIX
:: Digital Signage ::
  Digital Signage
:: IP Phone ::
  IP Phone
:: เสียงประกาศสาธารณะ ::
  ระบบเสียงประกาศสาธารณะ
  คู่มือการใช้งานระบบเสียงฯ
:: ห้องประชุมทางไกล ::
  บริการห้องประชุมทางไกล
:: คู่มือตั้งค่า PSU WiFi ::
   

   คู่มือตั้งค่า PSU WiFi  

 

 

                 สำหรับ PC / Notebook ระบบปฏิบัติการ Windows


         การเชื่อมต่อ PSU WiFi (802.1x) สำหรับ Windows 10

               สามารถเชื่อมต่อได้อัตโนมัติ โดย คลิก  PSU WiFi (802.1x) และลงชื่อเข้าใช้งานด้วยบัญชี PSU Passport  

         การเพิ่ม Wireless Profile PSU WiFi (802.1x) สำหรับ Windows 8/8.1 

         คู่มือการตั้งค่าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย PSU WiFi (802.1x) สำหรับ Windows XP

         คู่มือการตั้งค่าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย PSU WiFi (802.1x) สำหรับ Windows Vista

         คู่มือการตั้งค่าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย PSU WiFi (802.1x) สำหรับ Windows 7

         Setting up PSU WiFi (802.1x) for Windows 7 [[ver.English]]

         คู่มือการตั้งค่าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย PSU WiFi (802.1x) สำหรับ Windows 8

         Setting up PSU WiFi (802.1x) for Windows 8 [[ver.English]] 

         คู่มือการตั้งค่าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย PSU WiFi (802.1x) สำหรับ Microsoft Surface RT

                      

 

                สำหรับ Smart Phone / iPAD
 

         คู่มือการตั้งค่าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย PSU WiFi (802.1x) สำหรับ Android

         คู่มือการตั้งค่าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย PSU WiFi (802.1x) สำหรับ iphone/ipad

              

 

                ทั่วไป      

         คู่มือการตั้งค่าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย PSU WiFi (Web login)  // ยกเลิกการใช้งาน วันที่ 1 สิงหาคม 2560

  

 

 

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย PSU WiFi 

ติดต่อ Admin ระบบงานเครือข่าย (netserv) ได้ที่ : 1307, 3340 หรือ 03-2342

หรือ Complains ได้ที่ http://netserv.pn.psu.ac.th/complains.php 

 

อ้างอิง : คลิก

   
:: Web Links ::
ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ บริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร วิทยาเขตหาดใหญ่
ระบบสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2
ระบบจองห้องประชุมทางไกล ระบบเอกสารคำสอนออนไลน์์
ระบบประเมินสมรรถนะ งานพัฒนาและฝึกอบรม TOR Online
Tell Me More Online PSU ศูนย์ทดสอบออนไลน์ Computer Proficiency Test
เปลี่ยนรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ. ลืมรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ.
PSU Google Apps for Education PSU Student Email - Microsoft Office365
:: PSU Campus ::
  วิทยาเขตหาดใหญ่
  วิทยาเขตปัตตานี
  วิทยาเขตตรัง
  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  วิทยาเขตภูเก็ต
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
This site is optimized for resolutions of 1024 x 768 or greater
webmaster : cc.pattani@psu.ac.th
: 0 7334 8521 , 0 8648 69725    : 0 7334 8521