:: วิสัยทัศน์ :: " หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี จะเป็นผู้นำในการให้บริการที่เป็นเลิศ พัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี "
:: สำหรับเจ้าหน้าที่ ::
อนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น
 
:: เกี่ยวกับ หน่วยคอมฯ ::
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  ภาระงาน
  บุคลากร
  แผนผังเว็บไซต์
  สถานที่ติดต่อ
  ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์
  ห้องคอมพิวเตอร์อาคาร 14
  แจ้งปัญหา/ร้องเรียน/ร้องขอ
:: กฎ|ประกาศ|นโยบาย IT ::
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  ประกาศแผนไอที ม.อ.
:: คู่มือ|สาระน่ารู้|เอกสาร ::
  คู่มือการใช้งานเว็บเครือข่ายฯ
  เอกสารทั่วไปงานเครือข่าย
  คู่มือตั้งค่า PSU WiFi
  สำหรับ บุคลากร
  สำหรับ นักศึกษา
  ระวัง SpamEmail
  แบบฟอร์มขอใช้บริการ
  คู่มือติดตั้ง VPN Client
  CoP PSU IT Blog
  Share.psu.ac.th
  PSU Network Traffic
  Smart Energy Meter
:: CCTV ::
  CCTV SYSTEM
  BOSCH
  MOBOTIX
:: Digital Signage ::
  Digital Signage
:: IP Phone ::
  IP Phone
:: เสียงประกาศสาธารณะ ::
  ระบบเสียงประกาศสาธารณะ
  คู่มือการใช้งานระบบเสียงฯ
:: ห้องประชุมทางไกล ::
  บริการห้องประชุมทางไกล
:: การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password) / ลืมรหัสผ่าน (Forget Password) [[ PSU Passport ]] ::
 

       ทำความรู้จักกับ PSU Passport 

            PSU Passport ประกอบด้วย Username และ Password

         Username
 คือ PSU Passport Account หรือ รหัสนักศึกษา เช่น 5510010001
           
         Password คือ รหัสผ่าน PSU Passport หรือ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือ นักศึกษาต่างชาติ ใช้เลขที่ passport

                และบังคับให้เปลี่ยนทันทีที่ใช้งาน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 

       PSU Passport   ได้มาได้อย่างไร ?

นักศึกษาจะได้รับ PSU Passport ในช่วงต้นของปีการศึกษาแรก โดยบัญชีใช้ได้ตลอดไป
แต่เมื่อสิ้นสภาพนักศึกษาครบ 3 เดือน หรือ 90 วัน จะไม่สามารถเข้าระบบสารสนเทศได้
ต้องติดต่อ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษาด้วยตนเอง
โทรศัพท์: 0 7333 4727 โทรสาร: 0 7331 3174
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th
(..แต่ยังสามารถใช้บัญชีสำหรับเล่น internet และเข้าระบบ office365 ได้ตลอดไป..)
       ที่มา : คลิก
 

*** บังคับเปลี่ยนรหัสผ่าน PSU Passport ของ นศ. ม.อ. ที่ไม่เคยเปลี่ยนรหัสผ่าน นับตั้งแต่ได้ออกบัญชี และมีผลบังคับใช้ทุกวิทยาเขต ***

ที่มา : คลิก

  เปลี่ยนรหัสผ่าน PSU Passport ด้วยตัวเอง ได้ที่เว็บไซต์ https://passport.psu.ac.th หลังจากทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน หรือ ทำการ Reset รหัสผ่าน PSU Passport ให้ รอประมาณ 1 ชม. แล้วเข้าใช้งานใหม่อีกครั้งด้วยรหัสผ่านใหม่
 
To change your password / forgotten password can enter https://passport.psu.ac.th To change your password or your PSU Passport Reset password, then waited about 1 hour. Then use it again with the new password.
 
 

คู่มือการเปลี่ยนรหัสผ่าน (CHANGE PASSWORD)

 
 
 
 
 

คู่มือการลืมรหัสผ่าน (FORGET PASSWORD)

 
 
 
 
 
วิธีการใช้งาน PSU Student Email - Microsoft Office365 เข้าไปอ่านที่ http://netserv.pn.psu.ac.th/psustudentmail.php
 
คู่มือการเปลี่ยนรหัสผ่าน/ลืมรหัสผ่าน PSU Passport
              คู่มือการใช้งาน PSU Student Email - Microsoft Office365
 
ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2557
ติดต่อเจ้าหน้าที่ อาคาร 9 ชั้น 3 หรือ โทร.1307
E-mail : cc.pattani@psu.ac.th
 
 
:: Web Links ::
ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ บริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร วิทยาเขตหาดใหญ่
ระบบสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2
ระบบจองห้องประชุมทางไกล ระบบเอกสารคำสอนออนไลน์์
ระบบประเมินสมรรถนะ งานพัฒนาและฝึกอบรม TOR Online
Tell Me More Online PSU ศูนย์ทดสอบออนไลน์ Computer Proficiency Test
เปลี่ยนรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ. ลืมรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ.
PSU Google Apps for Education PSU Student Email - Microsoft Office365
:: PSU Campus ::
  วิทยาเขตหาดใหญ่
  วิทยาเขตปัตตานี
  วิทยาเขตตรัง
  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  วิทยาเขตภูเก็ต
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
This site is optimized for resolutions of 1024 x 768 or greater
webmaster : cc.pattani@psu.ac.th
: 0 7334 8521 , 0 8648 69725    : 0 7334 8521