:: วิสัยทัศน์ :: " ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานี มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ และพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี "
:: สำหรับเจ้าหน้าที่ ::
อนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น
 
:: เกี่ยวกับ ศูนย์เทคโนโลยีฯ ::
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  ภาระงาน
  บุคลากร
  แผนผังเว็บไซต์
  สถานที่ติดต่อ
  ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
  แจ้งปัญหา/ร้องเรียน/ร้องขอ
:: กฎ|นโยบาย IT ::
  PSU PDPA
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  ประกาศแผนไอที ม.อ.
:: คู่มือ|เอกสาร ::
  คู่มือการใช้งานเว็บเครือข่ายฯ
  เอกสารทั่วไปงานเครือข่าย
  คู่มือตั้งค่า PSU WiFi
  สำหรับ บุคลากร
  สำหรับ นักศึกษา
  ระวัง SpamEmail
  แบบฟอร์มบันทึกงานทั่วไป
  คู่มือติดตั้ง VPN Client
  CoP PSU IT Blog
  Share.psu.ac.th
  PSU Network Traffic
  Download Software
:: CCTV ::
  CCTV SYSTEM
  BOSCH
  MOBOTIX
:: Digital Signage ::
  Digital Signage
:: IP Phone ::
  IP Phone
  คู่มือการใช้งาน IP Phone
  แจ้งซ่อม IP Phone
  ขอใช้บริการ IP Phone
:: เสียงประกาศสาธารณะ ::
  ระบบเสียงประกาศสาธารณะ
  คู่มือการใช้งานระบบเสียงฯ
:: ห้องประชุมทางไกล ::
  บริการห้องประชุมทางไกล
:: PSU Student Email - Microsoft Office365 ::
 
:: เข้าสู่ระบบ Microsoft Office365 ::
 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใช้บริการ Microsoft Office365 เพื่อให้บริการ "ระบบการทำงานร่วมกัน" (Collaborative System) กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริการดังกล่าวประกอบด้วย

Office365 : เป็นช่องทางหลักที่มหาวิทยาลัยจะใช้ในการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา โดยให้บริการระบบ E-Mail ซึ่งมีพื้นที่มากถึง 50 GB, สามารถแนบไฟล์ได้ถึง 25 MB นอกจากนั้น ยังสามารถใช้งาน Calendar, Contact, Group Mail ซึ่งทำให้การทำงานร่วมกันของนักศึกษาเพื่อการเรียนการสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง

โดยใช้บริการผ่าน Website : http://email.psu.ac.th

บริการนี้มีให้กับนักศึกษาทุกคนอัตโนมัติ พร้อมๆกับการสร้าง PSU Passport E-Mail นี้

มีรูปแบบเป็น รหัสนักศึกษา@email.psu.ac.th เช่น 5510010001@email.psu.ac.th

โดยใช้ Windows Live ID เป็น รหัสนักศึกษา@email.psu.ac.th และ รหัสผ่านเป็นรหัสผ่านเดียวกับระบบ PSU Passport 

นักศึกษา สามารถใช้งานได้โดยตรง หรือ ส่งต่อไปยัง E-Mail ส่วนตัวก็ได้ และสามารถ ใช้งานกับโปรแกรม Mail Client เช่น Outlook, Thunderbird ได้อีกด้วย

สำหรับนักศึกษา สามารถใช้งานได้ตลอดไป แม้นักศึกษาจะจบการศึกษาแล้ว


สำหรับบุคลากร ใช้รหัสผ่านอันเดียวกับ PSU Passport | ขอเปิดใช้บริการ Office 365 : คลิก


แนะนำการใช้ Microsoft Team คลิก


มีปัญหาเกี่ยวกับรหัส OTP ในการยืนยันกับเบอร์มือถือ
ติดต่อได้ที่ passport@psu.ac.th
ที่มา :: http://www.cc.psu.ac.th/studentemail


 

คู่มือการใช้งาน PSU Student Email - Microsoft Office365

 
 
 
 
 
 
 
 
ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน/ลืมรหัสผ่าน : สามารถเข้าไปที่ https://passport.psu.ac.th เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่านหรือทำการ Reset รหัสผ่าน PSU Passport หลังจากนั้นให้ รอประมาณ 1 ชม. แล้วเข้าใช้งานใหม่อีกครั้งด้วยรหัสผ่านใหม่
 
To change your password / forgotten password can enter https://passport.psu.ac.th To change your password or your PSU Passport Reset password, then waited about 1 hour. Then use it again with the new password.
 
วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน PSU Passport เข้าไปอ่านที่ http://netserv.pn.psu.ac.th/psustudentpass.php
 
วิธีการใช้งาน PSU Student Email - PSU Google เข้าไปอ่านที่ http://netserv.pn.psu.ac.th/STDpsugafe.php
 
                   คู่มือการใช้งาน PSU Student Email - Microsoft Office365 
                   คู่มือการเปลี่ยนรหัสผ่าน/ลืมรหัสผ่าน PSU Passport 
                   คู่มือการใช้งาน Microsoft Office365 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2557
 
สอบถามการใช้งานโทร.1307
แจ้งปัญหาการใช้งาน สำหรับนักศึกษา : คลิก
แจ้งปัญหาการใช้งานอีเมล/งานระบบเครือข่าย สำหรับบุคลากร : คลิก
E-mail : cc.pattani@psu.ac.th
 
 
:: PSU Google Work Space (Google Work Space for Education) ::
 
:: เข้าสู่ระบบ PSUGoogle Work Space ::
 
 
Web Links : PSU Google Work Space  |  

PSU Google Work Space Reset Password  |  PSU Passport Reset Password
 
 
    :: คำแนะนำ | Tips ::


  • แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลบนระบบ Google Cloud Storage มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คลิก

  • วิธีย้ายไฟล์จาก Google Drive (@psu.ac.th) ไปยัง OneDrive (@email.psu.ac.th) ฟรีด้วยบริการ Mover คลิก
 
 

คู่มือการใช้งาน PSU Google Work Space E-mail สำหรับนักศึกษา ม.อ.

 
 
 
 
 
    Step 1. การตั้งรหัสผ่าน PSU Google Work Space Account
 
    Step 2. การเข้าใช้งาน PSU Google Work Space ครั้งแรก
 
    Step 3. แบบฟอร์มสำรวจลงทะเบียน การสมัครใช้งาน PSU Google Work Space
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ที่มา : การใช้งาน PSU E-mail | PSU Gmail 30 GB | PSU Service
สอบถามการใช้งาน โทร. 1307
แจ้งปัญหาการใช้งาน สำหรับนักศึกษา : คลิก
E-mail : cc.pattani@psu.ac.th
 
 
:: Web Links ::
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร วิทยาเขตหาดใหญ่
ระบบสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2
ระบบจองห้องประชุมทางไกล ระบบเอกสารคำสอนออนไลน์์
ระบบประเมินสมรรถนะ งานพัฒนาและฝึกอบรม TOR Online
Tell Me More Online PSU ศูนย์ทดสอบออนไลน์ Computer Proficiency Test
เปลี่ยนรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ. ลืมรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ.
PSU Google Apps for Education PSU Student Email - Microsoft Office365
ค้นหาฐานข้อมูลศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คู่มือการใช้งาน IP Phone ม.อ. ปัตตานี
:: PSU Campus ::
  วิทยาเขตหาดใหญ่
  วิทยาเขตปัตตานี
  วิทยาเขตตรัง
  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  วิทยาเขตภูเก็ต
งานระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
This site is optimized for resolutions of 1024 x 768 or greater
E-mail : cc.pattani@psu.ac.th
: 0 8648 69725