:: วิสัยทัศน์ :: " หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี จะเป็นผู้นำในการให้บริการที่เป็นเลิศ พัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี "
:: สำหรับเจ้าหน้าที่ ::
อนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น
 
:: เกี่ยวกับ หน่วยคอมฯ ::
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  ภาระงาน
  บุคลากร
  แผนผังเว็บไซต์
  สถานที่ติดต่อ
  ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์
  ห้องคอมพิวเตอร์อาคาร 14
  แจ้งปัญหา/ร้องเรียน/ร้องขอ
:: กฎ|ประกาศ|นโยบาย IT ::
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  ประกาศแผนไอที ม.อ.
:: คู่มือ|สาระน่ารู้|เอกสาร ::
  คู่มือการใช้งานเว็บเครือข่ายฯ
  เอกสารทั่วไปงานเครือข่าย
  คู่มือตั้งค่า PSU WiFi
  สำหรับ บุคลากร
  สำหรับ นักศึกษา
  ระวัง SpamEmail
  แบบฟอร์มขอใช้บริการ
  คู่มือติดตั้ง VPN Client
  CoP PSU IT Blog
  Share.psu.ac.th
  PSU Network Traffic
  Smart Energy Meter
:: CCTV ::
  CCTV SYSTEM
  BOSCH
  MOBOTIX
:: Digital Signage ::
  Digital Signage
:: IP Phone ::
  IP Phone
:: เสียงประกาศสาธารณะ ::
  ระบบเสียงประกาศสาธารณะ
  คู่มือการใช้งานระบบเสียงฯ
:: ห้องประชุมทางไกล ::
  บริการห้องประชุมทางไกล
:: PSU Student Email - Microsoft Office365 ::
 
:: เข้าสู่ระบบ Microsoft Office365 ::
 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใช้บริการ Microsoft Office365 เพื่อให้บริการ "ระบบการทำงานร่วมกัน" (Collaborative System) กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริการดังกล่าวประกอบด้วย

Office365 : เป็นช่องทางหลักที่มหาวิทยาลัยจะใช้ในการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา โดยให้บริการระบบ E-Mail ซึ่งมีพื้นที่มากถึง 50 GB, สามารถแนบไฟล์ได้ถึง 25 MB นอกจากนั้น ยังสามารถใช้งาน Calendar, Contact, Group Mail ซึ่งทำให้การทำงานร่วมกันของนักศึกษาเพื่อการเรียนการสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง

โดยใช้บริการผ่าน Website : http://email.psu.ac.th

บริการนี้มีให้กับนักศึกษาทุกคนอัตโนมัติ พร้อมๆกับการสร้าง PSU Passport E-Mail นี้

มีรูปแบบเป็น รหัสนักศึกษา@email.psu.ac.th เช่น 5510010001@email.psu.ac.th

โดยใช้ Windows Live ID เป็น รหัสนักศึกษา@email.psu.ac.th และ รหัสผ่านเป็นรหัสผ่านเดียวกับระบบ PSU Passport  (และรหัสผ่านที่เข้าใช้งานระบบ MIS Center)

นักศึกษา สามารถใช้งานได้โดยตรง หรือ ส่งต่อไปยัง E-Mail ส่วนตัวก็ได้ และสามารถ ใช้งานกับโปรแกรม Mail Client เช่น Outlook, Thunderbird ได้อีกด้วย

** สำหรับนักศึกษา จะสามารถใช้งานได้ตลอดไป แม้นักศึกษาจะจบการศึกษาแล้ว **


** สำหรับบุคลากร ใช้เป็นรหัสผ่านเข้า DSS ไม่ใช่รหัสผ่านที่ใช้เข้า Webmail **
ที่มา :: http://www.cc.psu.ac.th/studentemail


 

คู่มือการใช้งาน PSU Student Email - Microsoft Office365

 
 
 
 
 
 
ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน/ลืมรหัสผ่าน : สามารถเข้าไปที่ https://passport.psu.ac.th เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่านหรือทำการ Reset รหัสผ่าน PSU Passport หลังจากนั้นให้ รอประมาณ 1 ชม. แล้วเข้าใช้งานใหม่อีกครั้งด้วยรหัสผ่านใหม่
 
To change your password / forgotten password can enter https://passport.psu.ac.th To change your password or your PSU Passport Reset password, then waited about 1 hour. Then use it again with the new password.
 
วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน/ลืมรหัสผ่าน PSU Passport เข้าไปอ่านที่ http://netserv.pn.psu.ac.th/psustudentpass.php
 
                   คู่มือการใช้งาน PSU Student Email - Microsoft Office365 
                   คู่มือการเปลี่ยนรหัสผ่าน/ลืมรหัสผ่าน PSU Passport 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2557
ติดต่อเจ้าหน้าที่ อาคาร 9 ชั้น 3 หรือ โทร.1307
E-mail : cc.pattani@psu.ac.th
 
 
:: Web Links ::
ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ บริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร วิทยาเขตหาดใหญ่
ระบบสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2
ระบบจองห้องประชุมทางไกล ระบบเอกสารคำสอนออนไลน์์
ระบบประเมินสมรรถนะ งานพัฒนาและฝึกอบรม TOR Online
Tell Me More Online PSU ศูนย์ทดสอบออนไลน์ Computer Proficiency Test
เปลี่ยนรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ. ลืมรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ.
PSU Google Apps for Education PSU Student Email - Microsoft Office365
:: PSU Campus ::
  วิทยาเขตหาดใหญ่
  วิทยาเขตปัตตานี
  วิทยาเขตตรัง
  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  วิทยาเขตภูเก็ต
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
This site is optimized for resolutions of 1024 x 768 or greater
webmaster : cc.pattani@psu.ac.th
: 0 7334 8521 , 0 8648 69725    : 0 7334 8521