:: วิสัยทัศน์ :: " ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานี มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ และพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี "
:: สำหรับเจ้าหน้าที่ ::
อนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น
 
:: เกี่ยวกับ ศูนย์เทคโนโลยีฯ ::
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  ภาระงาน
  บุคลากร
  แผนผังเว็บไซต์
  สถานที่ติดต่อ
  ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
  แจ้งปัญหา/ร้องเรียน/ร้องขอ
:: กฎ|นโยบาย IT ::
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  ประกาศแผนไอที ม.อ.
:: คู่มือ|เอกสาร ::
  คู่มือการใช้งานเว็บเครือข่ายฯ
  เอกสารทั่วไปงานเครือข่าย
  คู่มือตั้งค่า PSU WiFi
  สำหรับ บุคลากร
  สำหรับ นักศึกษา
  ระวัง SpamEmail
  แบบฟอร์มบันทึกงานทั่วไป
  คู่มือติดตั้ง VPN Client
  CoP PSU IT Blog
  Share.psu.ac.th
  PSU Network Traffic
  Download Software
:: CCTV ::
  CCTV SYSTEM
  BOSCH
  MOBOTIX
:: Digital Signage ::
  Digital Signage
:: IP Phone ::
  IP Phone
:: เสียงประกาศสาธารณะ ::
  ระบบเสียงประกาศสาธารณะ
  คู่มือการใช้งานระบบเสียงฯ
:: ห้องประชุมทางไกล ::
  บริการห้องประชุมทางไกล
:: PSU GAFE (Google Apps for Education) ::
 
:: เข้าสู่ระบบ PSU GAFE (Google Apps for Education) ::
 
 
Web Links : PSU GAFE  |  PSU Webmail 

PSU Email Reset PasswordPSU Email GAFE Reset Password  |  PSU Passport Reset Password
 
 
    :: คำแนะนำ | Tips ::


  • เริ่มต้นการใช้งาน PSU GAFE จำเป็นต้องทำ Step 1. และ Step 2. (หรือ อ่านเพิ่มเติม คลิก)

  • คำถามที่พบบ่อย คลิก

  • วิธีแก้ปัญหา พื้นที่เต็ม/ไม่ได้รับจดหมาย คลิก

 
 
 
 

คู่มือการใช้งาน PSU GAFE E-mail สำหรับบุคลากร ม.อ.

 
    Step 1. การสร้าง GAFE Account
 
    Step 2. การเข้าใช้งาน PSU GAFE ครั้งแรก
 
    Step 3. การตั้งค่าต่างๆ
                    Step 3.1 รายการทั่วไป การตั้งค่า ภาษาไทย
                    Step 3.2 รายการทั่วไป การตั้งค่า ลายเซ็น หรือ Signature
                    Step 3.3 รายการป้ายกำกับ การตั้งค่า ป้ายกำกับ (โฟลเดอร์) หรือ Labels
                    Step 3.4 รายการธีม การตั้งค่า ธีม หรือ Thems
 
    Step 4. การสร้างจดหมาย การแนบไฟล์ การส่งจดหมาย และที่อยู่ Email Address ของผู้รับ
 
    Step 5. การลบจดหมาย
 
    Step 6. การค้นหาจดหมายในถังขยะ
 
    Step 7. การกู้คืนจดหมายที่ลบไปแล้ว
 
    Step 8. การลบจดหมายอย่างถาวร
 
    Step 9. ออกจากระบบ
 
    Step 10. บริการแอป (Apps)
 
    Step 11. การตอบกลับ (Reply)
 
    Step 12. การส่งต่อ (Forward)
 
    Step 13. การปริ้นจดหมาย (Print)
 
    Step 14. การเพิ่มสำเนาไปหาผู้อื่น
 
    Step 15. Export Address Book @bunga / Import Address Book to PSU GAFE
 
    Step 16. สร้างกลุ่ม Google Groups [สำหรับกลุ่มย่อยในหน่วยงาน] แก้ไขล่าสุด 22 มกราคม 2558
                    Step 16.1 สร้าง E-mail ประจำหน่วยงาน และส่งเมลโดยใช้ชื่อ E-mail ประจำหน่วยงาน แก้ไขล่าสุด 2 กันยายน 2558
 
    Step 17. วิธีตั้งค่าใช้งาน PSU GAFE บน iPhone หรือ Android
 
    Step 18. วิธีการสลับใช้งาน Google Account ส่วนตัว และ PSU GAFE
 
    Step 19. วิธีการใช้งาน Google Classroom (Domain school.psu.ac.th)
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ที่มา : การใช้งาน PSU E-mail | PSU Gmail 30 GB | PSU Service
สอบถามการใช้งาน โทร. 1307
หรือ แจ้งปัญหา : http://netserv.pn.psu.ac.th/Forms.php
 
 
:: Web Links ::
ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ บริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร วิทยาเขตหาดใหญ่
ระบบสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2
ระบบจองห้องประชุมทางไกล ระบบเอกสารคำสอนออนไลน์์
ระบบประเมินสมรรถนะ งานพัฒนาและฝึกอบรม TOR Online
Tell Me More Online PSU ศูนย์ทดสอบออนไลน์ Computer Proficiency Test
เปลี่ยนรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ. ลืมรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ.
PSU Google Apps for Education PSU Student Email - Microsoft Office365
ค้นหาฐานข้อมูลศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คู่มือการใช้งาน IP Phone ม.อ. ปัตตานี
:: PSU Campus ::
  วิทยาเขตหาดใหญ่
  วิทยาเขตปัตตานี
  วิทยาเขตตรัง
  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  วิทยาเขตภูเก็ต
งานระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
This site is optimized for resolutions of 1024 x 768 or greater
webmaster : cc.pattani@psu.ac.th
: 0 7334 8521 , 0 8648 69725    : 0 7334 8521