:: วิสัยทัศน์ :: " หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี จะเป็นผู้นำในการให้บริการที่เป็นเลิศ พัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี "
:: สำหรับเจ้าหน้าที่ ::
อนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น
 
:: เกี่ยวกับ หน่วยคอมฯ ::
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  ภาระงาน
  บุคลากร
  แผนผังเว็บไซต์
  สถานที่ติดต่อ
  ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์
  ห้องคอมพิวเตอร์อาคาร 14
  แจ้งปัญหา/ร้องเรียน/ร้องขอ
:: กฎ|ประกาศ|นโยบาย IT ::
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  ประกาศแผนไอที ม.อ.
:: คู่มือ|สาระน่ารู้|เอกสาร ::
  คู่มือการใช้งานเว็บเครือข่ายฯ
  เอกสารทั่วไปงานเครือข่าย
  คู่มือตั้งค่า PSU WiFi
  สำหรับ บุคลากร
  สำหรับ นักศึกษา
  ระวัง SpamEmail
  แบบฟอร์มขอใช้บริการ
  คู่มือติดตั้ง VPN Client
  CoP PSU IT Blog
  Share.psu.ac.th
  PSU Network Traffic
  Smart Energy Meter
:: CCTV ::
  CCTV SYSTEM
  BOSCH
  MOBOTIX
:: Digital Signage ::
  Digital Signage
:: IP Phone ::
  IP Phone
:: เสียงประกาศสาธารณะ ::
  ระบบเสียงประกาศสาธารณะ
  คู่มือการใช้งานระบบเสียงฯ
:: ห้องประชุมทางไกล ::
  บริการห้องประชุมทางไกล
:: Step 3.3 รายการป้ายกำกับ การตั้งค่า ป้ายกำกับ (โฟลเดอร์) หรือ Labels
 
      กรณี 1 : การตั้งค่า ป้ายกำกับ
 
    3.3.1 คลิก ไอคอนฟันเฟือง
 
    3.3.2 เลือก การตั้งค่า หรือ Settings
 
    3.3.3 คลิก ป้ายกำกับ หรือ Labels
 
    3.3.4 การจัดการป้ายกำกับ ให้ แสดง หรือ ซ่อน
 
    3.3.5 ป้ายกำกับ ที่ปรากฏด้านซ้ายมือ (หากไม่เห็น คำว่า "เพิ่มเติม" ให้ใช้เคอร์เซอร์จับเส้นแบ่งสีเทา และลากเส้นลงมาเพื่อให้ระบบแสดงป้ายกำกับเพิ่มเติม)
 
 
      กรณี 2: การสร้างป้ายกำกับ
 
    3.3.6 คลิก เพิ่มเติม ที่ด้านล่างของรายการป้ายกำกับ ด้านซ้ายมือ (หากไม่เห็น คำว่า "เพิ่มเติม" ให้ใช้เคอร์เซอร์จับเส้นแบ่งสีเทา และลากเส้นลงมาเพื่อให้ระบบแสดงป้ายกำกับเพิ่มเติม) หรือ ทำต่อจากข้อ 3.3.3 ข้างบน โดยเลื่อนเมาส์ลงมาเรื่อยๆ มีคำว่า "สร้างป้ายกำกับใหม่"
 
    3.3.7 คลิก สร้างป้ายกำกับใหม่
 
 
    3.3.8 ป้อนชื่อป้ายกำกับใหม่
 
    3.3.9 คลิก สร้าง
 
 
    3.3.10 จะปรากฏป้ายกำกับใหม่ ด้านซ้ายมือ ใต้ปุ่มเขียน
 
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2557
สอบถามการใช้งาน โทร. 1307,1309
 
 
:: Web Links ::
ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ บริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร วิทยาเขตหาดใหญ่
ระบบสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2
ระบบจองห้องประชุมทางไกล ระบบเอกสารคำสอนออนไลน์์
ระบบประเมินสมรรถนะ งานพัฒนาและฝึกอบรม TOR Online
Tell Me More Online PSU ศูนย์ทดสอบออนไลน์ Computer Proficiency Test
เปลี่ยนรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ. ลืมรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ.
PSU Google Apps for Education PSU Student Email - Microsoft Office365
:: PSU Campus ::
  วิทยาเขตหาดใหญ่
  วิทยาเขตปัตตานี
  วิทยาเขตตรัง
  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  วิทยาเขตภูเก็ต
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
This site is optimized for resolutions of 1024 x 768 or greater
webmaster : cc.pattani@psu.ac.th
: 0 7334 8521 , 0 8648 69725    : 0 7334 8521