:: วิสัยทัศน์ :: " หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี จะเป็นผู้นำในการให้บริการที่เป็นเลิศ พัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี "
:: สำหรับเจ้าหน้าที่ ::
อนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น
 
:: เกี่ยวกับ หน่วยคอมฯ ::
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  ภาระงาน
  บุคลากร
  แผนผังเว็บไซต์
  สถานที่ติดต่อ
  ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์
  ห้องคอมพิวเตอร์อาคาร 14
  แจ้งปัญหา/ร้องเรียน/ร้องขอ
:: กฎ|ประกาศ|นโยบาย IT ::
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  ประกาศแผนไอที ม.อ.
:: คู่มือ|สาระน่ารู้|เอกสาร ::
  คู่มือการใช้งานเว็บเครือข่ายฯ
  เอกสารทั่วไปงานเครือข่าย
  คู่มือตั้งค่า PSU WiFi
  สำหรับ บุคลากร
  สำหรับ นักศึกษา
  ระวัง SpamEmail
  แบบฟอร์มขอใช้บริการ
  คู่มือติดตั้ง VPN Client
  CoP PSU IT Blog
  Share.psu.ac.th
  PSU Network Traffic
  Smart Energy Meter
:: CCTV ::
  CCTV SYSTEM
  BOSCH
  MOBOTIX
:: Digital Signage ::
  Digital Signage
:: IP Phone ::
  IP Phone
:: เสียงประกาศสาธารณะ ::
  ระบบเสียงประกาศสาธารณะ
  คู่มือการใช้งานระบบเสียงฯ
:: ห้องประชุมทางไกล ::
  บริการห้องประชุมทางไกล
:: Step 2. การเข้าใช้งาน PSU GAFE ครั้งแรก ::
 
      กรณี 1 : Add Account เป็นครั้งแรก
 
    2.1 สามารถใช้งาน PSU GAFE ได้ที่ https://mail.google.com หรือ http://gmail.psu.ac.th (เมื่อทำ Step 1. เรียบร้อยแล้ว)
 
    2.2 เพิ่ม Account คลิก Add account
         (หาก มีบัญชีอื่นก่อนหน้า คลิก Sign in with a different account เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอื่น และ คลิก Add account)
 
 
    2.3 User Account : ชื่อบัญชีผู้ใช้ PSU Passport@psu.ac.th ดังรูป เช่น nisachon.n@psu.ac.th
         Password : รหัสผ่าน PSU Email หรือ รหัสผ่าน GAFE (เมื่อ "ตั้งรหัสผ่าน" ที่ Step 1. เรียบร้อยแล้ว)
 
    2.4 คลิก Sign in
 
 

 
        สำหรับ บุคลากรที่ใช้งาน PSU GAFE เพื่อรับข่าวสาร all-staffs จากวิทยาเขตปัตตานี
[ตั้งแต่ วันที่ 25 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป]
 
   1. เข้าใช้งานที่ https://mail.google.com หรือ http://gmail.psu.ac.th (เมื่อทำ Step 1. เรียบร้อยแล้ว)
 
   2. ส่งจดหมายมาที่ nisachon.n@psu.ac.th พิมพ์รายละเอียด คือ สังกัดคณะ/หน่วยงาน และเบอร์ภายใน เพื่อติดต่อกลับหากพบปัญหา
 
   3. ส่งจดหมายมาที่ nisachon.n@psu.ac.th พิมพ์รายละเอียด แจ้งชื่อ Group mail ที่หน่วยคอม ฯ เป็นผู้ดูแล
         
   
 
 
   
         
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2558
สอบถามการใช้งาน โทร. 1307,1309
 
 
:: Web Links ::
ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ บริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร วิทยาเขตหาดใหญ่
ระบบสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2
ระบบจองห้องประชุมทางไกล ระบบเอกสารคำสอนออนไลน์์
ระบบประเมินสมรรถนะ งานพัฒนาและฝึกอบรม TOR Online
Tell Me More Online PSU ศูนย์ทดสอบออนไลน์ Computer Proficiency Test
เปลี่ยนรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ. ลืมรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ.
PSU Google Apps for Education PSU Student Email - Microsoft Office365
:: PSU Campus ::
  วิทยาเขตหาดใหญ่
  วิทยาเขตปัตตานี
  วิทยาเขตตรัง
  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  วิทยาเขตภูเก็ต
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
This site is optimized for resolutions of 1024 x 768 or greater
webmaster : cc.pattani@psu.ac.th
: 0 7334 8521 , 0 8648 69725    : 0 7334 8521