:: วิสัยทัศน์ :: " หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี จะเป็นผู้นำในการให้บริการที่เป็นเลิศ พัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี "
:: สำหรับเจ้าหน้าที่ ::
อนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น
 
:: เกี่ยวกับ หน่วยคอมฯ ::
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  ภาระงาน
  บุคลากร
  แผนผังเว็บไซต์
  สถานที่ติดต่อ
  ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์
  ห้องคอมพิวเตอร์อาคาร 14
  แจ้งปัญหา/ร้องเรียน/ร้องขอ
:: กฎ|ประกาศ|นโยบาย IT ::
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  ประกาศแผนไอที ม.อ.
:: คู่มือ|สาระน่ารู้|เอกสาร ::
  คู่มือการใช้งานเว็บเครือข่ายฯ
  เอกสารทั่วไปงานเครือข่าย
  คู่มือตั้งค่า PSU WiFi
  สำหรับ บุคลากร
  สำหรับ นักศึกษา
  ระวัง SpamEmail
  แบบฟอร์มขอใช้บริการ
  คู่มือติดตั้ง VPN Client
  CoP PSU IT Blog
  Share.psu.ac.th
  PSU Network Traffic
  Smart Energy Meter
:: CCTV ::
  CCTV SYSTEM
  BOSCH
  MOBOTIX
:: Digital Signage ::
  Digital Signage
:: IP Phone ::
  IP Phone
:: เสียงประกาศสาธารณะ ::
  ระบบเสียงประกาศสาธารณะ
  คู่มือการใช้งานระบบเสียงฯ
:: ห้องประชุมทางไกล ::
  บริการห้องประชุมทางไกล
:: Step 16.1 สร้าง E-mail ประจำหน่วยงาน และส่งเมลโดยใช้ชื่อ E-mail ประจำหน่วยงาน ::
 
     ต้องผ่านขั้นตอน Step 16. การสร้างกลุ่ม โดย Google Groups และ E-mail ประจำหน่วยงานต้องเป็นแบบสาธารณะ ตัวอย่าง เช่น cc.pattani@g.psu.ac.th เป็น E-mail ประจำหน่วยงาน
 
     หากต้องการ ใช้ชื่อ E-mail ประจำหน่วยงานที่สร้างขึ้นมา อยู่ในรูปแบบ .......@psu.ac.th ให้ส่งเมลไปแจ้งที่คุณคณกรณ์ หอศิริธรรม E-mail : kanakorn.h@psu.ac.th (แต่ชื่อกลุ่มนั้นจะต้องไม่ซ้ำซ้อนที่มีอยู่ในระบบ) หลังจากทราบผลแล้ว ก็สามารถใช้งานได้ทั้ง 2 แบบ คือ .......@psu.ac.th และ .......@g.psu.ac.th ต้องการส่งเมลในนามรูปแบบไหน ก็ใช้รูปแบบนั้นในการตั้งค่า
 
    16.1.1 เปิดอีเมลของตัวเอง (ซึ่งต้องมีสิทธิ์ส่งใน E-mail ประจำหน่วยงานได้ด้วย ) คลิก ฟันเฟือง และ คลิก การตั้งค่า
 
 
    16.1.2 คลิก บัญชี และ คลิก เพิ่มที่อยู่อีเมลอื่นของคุณ
 
 
    16.1.3 เพิ่มที่อยู่ E-mail ประจำหน่วยงาน ที่สร้างขึ้นมาจาก Step 16. ตัวอย่าง เช่น cc.pattani@g.psu.ac.th และ คลิก ขั้นตอนต่อไป
 
 
    16.1.4 รอจดหมายยืนยัน ส่งมาทางเมล [ Psu.ac.th การยืนยัน - ส่งจดหมายในนาม cc.pattani@g.psu.ac.th] และ คลิก เข้าไป เพื่อ copy รหัสยืนยันของคุณ
 
 
    16.1.5 วางรหัสยืนยันของคุณ
 
    16.1.6 ทดสอบโดย คลิก เขียนจดหมายใหม่ คลิก จาก (From) : จะแสดง ชื่อ E-mail ประจำหน่วยงานเพิ่มขึ้นมา และเมื่อต้องการส่งเมลในนามของ E-mail ประจำหน่วยงาน ให้เลือกที่ชื่อ E-mail ประจำหน่วยงานนั้นได้เลย ตัวอย่าง เช่น cc.pattani@g.psu.ac.th
 
 
    16.1.7 หากต้องการ ใช้ชื่อ E-mail ประจำหน่วยงาน ส่ง all-staffs@g.psu.ac.th และ all-students@g.psu.ac.th ให้แจ้งชื่อ E-mail ประจำหน่วยงาน ส่งมาที่ nisachon.n@psu.ac.th เพื่อเพิ่มสิทธิ์ให้ส่งได้
 
   
 
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2558
สอบถามการใช้งาน โทร. 1307,1309
 
 
:: Web Links ::
ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ บริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร วิทยาเขตหาดใหญ่
ระบบสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2
ระบบจองห้องประชุมทางไกล ระบบเอกสารคำสอนออนไลน์์
ระบบประเมินสมรรถนะ งานพัฒนาและฝึกอบรม TOR Online
Tell Me More Online PSU ศูนย์ทดสอบออนไลน์ Computer Proficiency Test
เปลี่ยนรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ. ลืมรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ.
PSU Google Apps for Education PSU Student Email - Microsoft Office365
:: PSU Campus ::
  วิทยาเขตหาดใหญ่
  วิทยาเขตปัตตานี
  วิทยาเขตตรัง
  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  วิทยาเขตภูเก็ต
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
This site is optimized for resolutions of 1024 x 768 or greater
webmaster : cc.pattani@psu.ac.th
: 0 7334 8521 , 0 8648 69725    : 0 7334 8521