:: วิสัยทัศน์ :: " หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี จะเป็นผู้นำในการให้บริการที่เป็นเลิศ พัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี "
:: สำหรับเจ้าหน้าที่ ::
อนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น
 
:: เกี่ยวกับ หน่วยคอมฯ ::
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  ภาระงาน
  บุคลากร
  แผนผังเว็บไซต์
  สถานที่ติดต่อ
  ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์
  ห้องคอมพิวเตอร์อาคาร 14
  แจ้งปัญหา/ร้องเรียน/ร้องขอ
:: กฎ|ประกาศ|นโยบาย IT ::
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  ประกาศแผนไอที ม.อ.
:: คู่มือ|สาระน่ารู้|เอกสาร ::
  คู่มือการใช้งานเว็บเครือข่ายฯ
  เอกสารทั่วไปงานเครือข่าย
  คู่มือตั้งค่า PSU WiFi
  สำหรับ บุคลากร
  สำหรับ นักศึกษา
  ระวัง SpamEmail
  แบบฟอร์มขอใช้บริการ
  คู่มือติดตั้ง VPN Client
  CoP PSU IT Blog
  Share.psu.ac.th
  PSU Network Traffic
  Smart Energy Meter
:: CCTV ::
  CCTV SYSTEM
  BOSCH
  MOBOTIX
:: Digital Signage ::
  Digital Signage
:: IP Phone ::
  IP Phone
:: เสียงประกาศสาธารณะ ::
  ระบบเสียงประกาศสาธารณะ
  คู่มือการใช้งานระบบเสียงฯ
:: ห้องประชุมทางไกล ::
  บริการห้องประชุมทางไกล
:: Step 1. การสร้าง GAFE Account และ การทำ Forwarding PSU E-mail ไปยัง PSU GAFE ของตัวเอง ::
 

ขั้นตอนการตั้งรหัสผ่าน GAFE Account ของตัวเอง

    1.1 ผู้ที่จะใช้ PSU GAFE นี้ จะต้อง "ตั้งรหัสผ่าน" PSU E-mail ใหม่ในครั้งแรก เบื้องหลังคือ จะไปตั้งรหัสผ่านของ PSU E-mail และ รหัสผ่านของ GAFE ให้ตรงกัน
 
    1.2 หากผู้ใช้เดิมที่ มีรหัสผ่าน PSU E-mail ได้มาตรฐานแล้ว ก็ต้องทำการตั้งรหัสผ่าน นี้ด้วยเช่นกัน แต่จะตั้งให้เหมือนเดิมก็ได้
 
    1.3 สำหรับท่านที่ ไม่เคยมี PSU E-mail มาก่อน ก็สามารถทำได้ที่เดียวกันนี้ ระบบจะสร้าง PSU E-mail ให้อัตโนมัติ แล้วไป สร้าง GAFE Account ให้เลย
 
    1.4 การตั้งรหัสผ่าน ต้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ Google คือ มีความยาวของรหัสผ่าน 8 ตัวอักษรขึ้นไป ประกอบด้วย ตัวอักษร อักษรพิเศษ และตัวเลข ทางระบบจึงจัดสร้างระบบตั้งรหัสผ่าน ของ PSU E-mail
 
    1.5 "ตั้งรหัสผ่าน" ของ PSU E-mail คลิก Password Setting และเมื่อเสร็จสิ้นการตั้งรหัสผ่านแล้ว ให้ทำขั้นตอน 1.6 ด้านล่างต่อได้เลย
   
   
   
   

ขั้นตอนการ Forwarding (Redirect) from PSU E-mail to PSU GAFE ของตัวเอง

    1.6 เมื่อตั้งรหัสผ่าน PSU E-mail เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปที่ https://webmail.psu.ac.th เพื่อทำ Forwarding PSU E-mail ไปยัง PSU GAFE
   
    1.7 Name : บัญชีผู้ใช้ PSU Passport เช่น nisachon.n
         Password : รหัสผ่าน PSU E-mail
   
    1.8 คลิก Login
   
   
   
               **  หาก Login ไม่สำเร็จ / หรือ Login สำเร็จ แต่มีข้อความ Error ให้ คลิก Password Setting ตั้งรหัสผ่านอีกครั้ง **
   
   
   
    1.9 คลิก Filters
   
   
   
    1.10 คลิก Add a New Rule
   
   
   
    1.11 Condition บรรทัดบนสุด เลือก AND (Every item must match) และ คลิก ที่คำว่า Header แล้วเปลี่ยนเป็น All ดังรูป
    
    1.12 Action เลือก Redirect – Automatically redirect the message to a different email address ดังรูป
    
    1.13 ช่องกรอกข้อมูล Email Address : ใส่ email address ที่ต้องการส่งไป (ที่อยู่ PSU@GAFE ของตัวเอง) ดังรูป คือ
            บัญชีผู้ใช้ PSU Passport@g.psu.ac.th ตัวอย่าง เช่น nisachon.n@g.psu.ac.th
            และ เอาเครื่องหมายถูกออก(Uncheck) คำว่า Keep a local copy as well. ไม่ต้องการเก็บจดหมายไว้ใน PSU Email
    
    
    
    1.14 เลื่อนเมาส์จนถึงบรรทัดล่างสุด ดับเบิ้ลคลิก Add New Rule
    
    
    
    1.15 แสดงข้อความ Successfully added new rule # 1 ดังรูปด้านล่าง
    
    1.16 ติ๊ก เครื่องหมายถูก และ สังเกตข้อความ Redirect to บัญชีผู้ใช้ PSU Passport@g.psu.ac.th ของตัวเอง ดังรูป
    
    1.17 คลิก Enable
   
   
    1.18 คลิก Sign Out ออกจากระบบ เสร็จสิ้นกระบวนการ
 
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2557
สอบถามการใช้งาน โทร. 1307,1309
 
 
:: Web Links ::
ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ บริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร วิทยาเขตหาดใหญ่
ระบบสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2
ระบบจองห้องประชุมทางไกล ระบบเอกสารคำสอนออนไลน์์
ระบบประเมินสมรรถนะ งานพัฒนาและฝึกอบรม TOR Online
Tell Me More Online PSU ศูนย์ทดสอบออนไลน์ Computer Proficiency Test
เปลี่ยนรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ. ลืมรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ.
PSU Google Apps for Education PSU Student Email - Microsoft Office365
:: PSU Campus ::
  วิทยาเขตหาดใหญ่
  วิทยาเขตปัตตานี
  วิทยาเขตตรัง
  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  วิทยาเขตภูเก็ต
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
This site is optimized for resolutions of 1024 x 768 or greater
webmaster : cc.pattani@psu.ac.th
: 0 7334 8521 , 0 8648 69725    : 0 7334 8521