:: วิสัยทัศน์ :: " หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี จะเป็นผู้นำในการให้บริการที่เป็นเลิศ พัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี "
:: สำหรับเจ้าหน้าที่ ::
อนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น
 
:: เกี่ยวกับ หน่วยคอมฯ ::
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  ภาระงาน
  บุคลากร
  แผนผังเว็บไซต์
  สถานที่ติดต่อ
  ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์
  ห้องคอมพิวเตอร์อาคาร 14
  แจ้งปัญหา/ร้องเรียน/ร้องขอ
:: กฎ|ประกาศ|นโยบาย IT ::
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  ประกาศแผนไอที ม.อ.
:: คู่มือ|สาระน่ารู้|เอกสาร ::
  คู่มือการใช้งานเว็บเครือข่ายฯ
  เอกสารทั่วไปงานเครือข่าย
  คู่มือตั้งค่า PSU WiFi
  สำหรับ บุคลากร
  สำหรับ นักศึกษา
  ระวัง SpamEmail
  แบบฟอร์มขอใช้บริการ
  คู่มือติดตั้ง VPN Client
  CoP PSU IT Blog
  Share.psu.ac.th
  PSU Network Traffic
  Smart Energy Meter
:: CCTV ::
  CCTV SYSTEM
  BOSCH
  MOBOTIX
:: Digital Signage ::
  Digital Signage
:: IP Phone ::
  IP Phone
:: เสียงประกาศสาธารณะ ::
  ระบบเสียงประกาศสาธารณะ
  คู่มือการใช้งานระบบเสียงฯ
:: ห้องประชุมทางไกล ::
  บริการห้องประชุมทางไกล
:: ระบบกล้องวงจรปิด MOBOTIX CCTV SYSTEMS ::
 
    "Mobotix" กล้องวงจรปิดสัญชาติเยอรมัน ซึ่งทำงานในระบบไอพี (IP Camera) และจัดว่าเป็นกล้องวงจรปิดที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในโลก หนึ่งเดียวเท่านั้น ณ ปัจจุบัน ซึ่งมาพร้อมกับความล้ำสมัยรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นมุมมองของภาพที่กว้างในลักษณะพาโนรามา 180-360 องศา ในขณะที่กล้องทั่วไปจะมีมุมมองเพียง 90 องศา เท่านั้น ความละเอียดระดับ 3 ล้านพิกเซล (มากกว่า 6 เท่า ของกล้องปกติ) นอกจากนี้ตัวกล้องยังเป็นระบบอัจฉริยะที่รวมเอาระบบควบคุมและเครื่องบันทึก (DVR) ไว้ภายในตัว สามารถจัดเก็บและบันทึกลงในสื่อความจำชนิด SD Memory ที่เสียบไว้ภายในตัวกล้องได้ทันที หรืออาจส่งผ่านระบบเครือข่ายไปบันทึก ณ ศูนย์จัดเก็บข้อมูลที่อยู่ไกลออกไปเพื่อความปลอดภัยได้
    นอกจากนี้ ตัวกล้องยังมีความทนทานต่อสภาพอากาศและการทุบทำลายอีกด้วย
    บอกลาเครื่องบันทึก DVR ระบบเก่า และมุมมองของภาพที่แคบน้อยกว่าสายตาคนไปได้เลย

    Products แบ่่งออกเป็น Cameras , Software , Home Automation และ Accessories ได้ดังนี้

  Cameras มีหลาย series ดังนี้

Allround M24
DualNight M12
MonoDome D24
DualDome D12
Hemispheric Q24
M12-DevKit
Vandalism V12
IP Video Door Station T24

  Software มีดังนี้

MxControlCenter
MxEasy
 

  Home Automation มีดังนี้

IP Video Door Station T24
Mx2wire
CamIO
ExtIO
 

  Accessories มีดังนี้
   
Cables
Housing
Lenses & Sensors
Mounting
Power Supply
Special Accessorie
T24 Accessories
อ้างอิง
:: Web Links ::
ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ บริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร วิทยาเขตหาดใหญ่
ระบบสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2
ระบบจองห้องประชุมทางไกล ระบบเอกสารคำสอนออนไลน์์
ระบบประเมินสมรรถนะ งานพัฒนาและฝึกอบรม TOR Online
Tell Me More Online PSU ศูนย์ทดสอบออนไลน์ Computer Proficiency Test
เปลี่ยนรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ. ลืมรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ.
PSU Google Apps for Education PSU Student Email - Microsoft Office365
:: PSU Campus ::
  วิทยาเขตหาดใหญ่
  วิทยาเขตปัตตานี
  วิทยาเขตตรัง
  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  วิทยาเขตภูเก็ต
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
This site is optimized for resolutions of 1024 x 768 or greater
webmaster : cc.pattani@psu.ac.th
: 0 7334 8521 , 0 8648 69725    : 0 7334 8521