:: วิสัยทัศน์ :: " ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานี มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ และพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี "
:: สำหรับเจ้าหน้าที่ ::
อนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น
 
:: เกี่ยวกับ ศูนย์เทคโนโลยีฯ ::
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  ภาระงาน
  บุคลากร
  แผนผังเว็บไซต์
  สถานที่ติดต่อ
  ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
  แจ้งปัญหา/ร้องเรียน/ร้องขอ
:: กฎ|นโยบาย IT ::
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  ประกาศแผนไอที ม.อ.
:: คู่มือ|เอกสาร ::
  คู่มือการใช้งานเว็บเครือข่ายฯ
  เอกสารทั่วไปงานเครือข่าย
  คู่มือตั้งค่า PSU WiFi
  สำหรับ บุคลากร
  สำหรับ นักศึกษา
  ระวัง SpamEmail
  แบบฟอร์มบันทึกงานทั่วไป
  คู่มือติดตั้ง VPN Client
  CoP PSU IT Blog
  Share.psu.ac.th
  PSU Network Traffic
  Download Software
:: CCTV ::
  CCTV SYSTEM
  BOSCH
  MOBOTIX
:: Digital Signage ::
  Digital Signage
:: IP Phone ::
  IP Phone
  คู่มือการใช้งาน IP Phone
  แจ้งซ่อม IP Phone
  ขอใช้บริการ IP Phone
:: เสียงประกาศสาธารณะ ::
  ระบบเสียงประกาศสาธารณะ
  คู่มือการใช้งานระบบเสียงฯ
:: ห้องประชุมทางไกล ::
  บริการห้องประชุมทางไกล
:: IP Phone ::
 
    IP Phone คืออะไร ....

    IP Phone (ไอพีโฟน) หรือที่เรียกว่า IP Telephony คือ โทรศัพท์ที่ใช้รองรับเทคโนโลยี VoIP มีลักษณะการทำงานต่างกับโทรศัพท์บ้านแบบอะนาลอกที่ใช้กันอยู่ทั่วไป เวลาใช้งานจะต้องต่อไอพีโฟนเข้ากับโครงข่ายอินเตอร์เน็ตโดยตรง (ซึ่งต้องมี server รองรับการให้บริการโทรศัพท์ภายในโครงข่าย IP ด้วย) โดยไอพีโฟนจะนำเอาเสียงที่อยู่ในรูปสัญญาณดิจิตอลขนาด 64 Kbps มาบีบอัดพร้อมกับการเข้ารหัส ที่มีลักษณะพิเศษใช้ความเร็วในการส่งข้อมูลต่ำ (Low-bit-rate Vocoder) ให้เหลือประมาณ 8-10 Kbps แล้วจัดให้อยู่ในรูปแพ็คเก็ตไอพี (IP Packet) ก่อน จากนั้นก็จะส่งผ่านเครือข่ายไปยังปลายทางที่ต้องการ

คลิก
   
   ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับองค์กร/ธุรกิจต่างๆ ที่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ช่วยให้ธุรกิจ สามารถดำเนินการได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพ แต่หากพูด ถึงการใช้ประโยชน์ (Utilization) จากระบบเครือข่ายที่องค์กรมีอยู่ พบว่ามีการใช้ประโยชน์ไม่มากนัก เนื่องจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน มี Bandwidth และความเร็วค่อนข้างสูง เครือข่ายไม่ได้ถูกใช้งานหนักอยู่ตลอดเวลา มีโอกาสที่จะนำ bandwidth ที่เหลือมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีก การสื่อสารด้วยเสียง บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรโตคอล TCP/IP (VOIP–Voice Over IP) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันมาหลายปีแล้ว แนวคิดที่จะสื่อสารด้วยเสียงผ่านเครือข่าย จึงไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ประการใด เพียงแค่การใช้งานดูเหมือนจะง่ายขึ้นจากเดิมที่ต้องใช้ โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี มาเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเหมือนโทรศัพท์ธรรมดาที่ใช้งานง่ายไม่แตกต่างจาก โทรศัพท์ธรรมดา บางคนอาจเคยใช้โปรแกรมบางโปรแกรม โทรศัพท์ไฟเบอร์ธรรมดา ผ่านเครือข่าย internet ซึ่งที่ทำได้ก็เพราะว่า ที่ปลายทาง มีบริษัทที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อ internet กับเครือข่ายโทรศัพท์ ที่เราเรียกกันว่า ITSP (Internet–Telephone Service Provider) นั่นเอง แต่ด้วย bandwidth ของเครือข่ายภายในองค์กรที่มากขึ้นกว่าเดิม และการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง ทำให้ปัจจุบันไม่เพียงแค่เสียงเท่านั้น ที่สามารถ สื่อสารผ่าน อุปกรณ์โทรศัพท์ผ่านเครือข่ายได้ แต่ยังรวมถึงภาพของผู้รับ/ผู้โทร อีกด้วย

   ระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิม
คลิก
   
    ระบบโทรศัพท์ที่พวกเราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ในองค์กร จะอาศัยอุปกรณ์ที่เราเรียกกันว่า PABX,PBX (Private Automatic Branch eXchange,Private Branch eXchange) ที่คอยทำหน้าที่เป็น switching ให้เราสามารถโอนไปมาหากันได้ เวลาที่เราต้องการโทรออก ก็คอยหาคู่สายว่างให้เราสามารถโทรได้ PABX ที่รองรับ line โทรศัพท์เยอะๆ ก็มีขนาดใหญ่(มากๆ) อยู่เหมือนกัน

    ระบบ IP Telephony
คลิก
   

   ระบบโทรศัพท์บนเครือข่าย ดีอย่างไร ....

  ใช้โครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กรที่มีอยู่ (โดยการดัดแปลงบ้าง เนื่องจาก IP Phone ต้องการไฟเลี้ยงประมาณ 45 Volts ซึ่ง Switch,router ไม่ได้จ่ายไฟมากขนาดนั้น)
  ใช้สื่อสารข้อมูลอย่างอื่นนอกจากเสียงได้
  มีฟีเจอร์ต่างๆ ที่ช่วยในการทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็น Video Conference, การเลือก forward บางสาย หรือ forward ทุกสาย
  ประหยัดเนื้อที่ เนื่องจากสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์เดิม (สาย LAN ที่มีหัวต่อ RJ-45 สามารถเสียบเข้า IP Phone ได้ และที่ IP Phone ก็ยังมี plug out ที่สามารถใช้สาย LAN ต่อจากโทรศัพท์ ไปเข้าคอมพิวเตอร์ได้เหมือนเดิม) ดังนั้น จึงไม่เป็นการเปลือง port มากขึ้นแต่อย่างใด

   Features ของ IP Telephony
   
คลิก

   ฟีเจอร์พื้นฐานที่คล้ายกับการใช้ PABX ...

  รับเข้า โทรออก
  รับสายเรียกซ้อน/โอนสาย/พักสาย
  ทำการ Forward สายอัตโนมัติได้ หรือทำได้แม้กระทั่ง Forward เฉพาะบางสาย (เช่น A โทรมา ไม่forward B โทรมาให้ forward)
  ทำการ conference call ได้

   ฟีเจอร์ชั้นสูง ...

  ใช้เพื่ออ่าน-ตอบ e-mail,อ่าน-ตอบข้อความจากโปรแกรม PIM (Personal Instant messenger)
  ใช้เป็นเลขาส่วนตัว สั่งโทรออกล่วงหน้าตามเวลาที่กำหนด
  ใช้ address book ได้เหมือนกับมือถือ
  ที่ดีไปกว่านั้นคือ ทุกอย่างเก็บอยู่บนอุปกรณ์กลาง (Server กลาง) นั่นคือ เมื่อเราไปใช้โทรศัพท์ที่อื่น ก็เพียงแค่ทำการพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นใคร (โดยใช้ id/password) ข้อมูลโทรศัพท์ของเราก็จะมาปรากฏที่เครื่องที่เราใช้ทันที เช่น บริษัทเราอาจมีสำนักงานในหลายๆประเทศ (เครือข่าย WAN เชื่อม office ไว้ทั้งหมด) สมมติว่าเราเดินทางไปนิวยอร์ค ข้อมูลต่างๆที่เราเก็บไว้ ตั้งค่าไว้ ก็จะขึ้นมา เมื่อเราใส่ id/password ที่เครื่องโทรศัพท์ IP Phone ที่นิวยอร์ค เราสามารถดูข้อมูลเลขาส่วนตัวที่เราเคยป้อนไว้ได้
  เป็นเครื่องแฟกซ์ในตัว
  และอื่นๆอีกมากมาย
อ้างอิง
:: Web Links ::
ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ บริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร วิทยาเขตหาดใหญ่
ระบบสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2
ระบบจองห้องประชุมทางไกล ระบบเอกสารคำสอนออนไลน์์
ระบบประเมินสมรรถนะ งานพัฒนาและฝึกอบรม TOR Online
Tell Me More Online PSU ศูนย์ทดสอบออนไลน์ Computer Proficiency Test
เปลี่ยนรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ. ลืมรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ.
PSU Google Apps for Education PSU Student Email - Microsoft Office365
ค้นหาฐานข้อมูลศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คู่มือการใช้งาน IP Phone ม.อ. ปัตตานี
:: PSU Campus ::
  วิทยาเขตหาดใหญ่
  วิทยาเขตปัตตานี
  วิทยาเขตตรัง
  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  วิทยาเขตภูเก็ต
งานระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
This site is optimized for resolutions of 1024 x 768 or greater
webmaster : cc.pattani@psu.ac.th
: 0 7334 8521 , 0 8648 69725    : 0 7334 8521