:: วิสัยทัศน์ :: " หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี จะเป็นผู้นำในการให้บริการที่เป็นเลิศ พัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี "
:: สำหรับเจ้าหน้าที่ ::
อนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น
 
:: เกี่ยวกับ หน่วยคอมฯ ::
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  ภาระงาน
  บุคลากร
  แผนผังเว็บไซต์
  สถานที่ติดต่อ
  ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์
  ห้องคอมพิวเตอร์อาคาร 14
  แจ้งปัญหา/ร้องเรียน/ร้องขอ
:: กฎ|ประกาศ|นโยบาย IT ::
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  ประกาศแผนไอที ม.อ.
:: คู่มือ|สาระน่ารู้|เอกสาร ::
  คู่มือการใช้งานเว็บเครือข่ายฯ
  เอกสารทั่วไปงานเครือข่าย
  คู่มือตั้งค่า PSU WiFi
  สำหรับ บุคลากร
  สำหรับ นักศึกษา
  ระวัง SpamEmail
  แบบฟอร์มขอใช้บริการ
  คู่มือติดตั้ง VPN Client
  CoP PSU IT Blog
  Share.psu.ac.th
  PSU Network Traffic
  Smart Energy Meter
:: CCTV ::
  CCTV SYSTEM
  BOSCH
  MOBOTIX
:: Digital Signage ::
  Digital Signage
:: IP Phone ::
  IP Phone
:: เสียงประกาศสาธารณะ ::
  ระบบเสียงประกาศสาธารณะ
  คู่มือการใช้งานระบบเสียงฯ
:: ห้องประชุมทางไกล ::
  บริการห้องประชุมทางไกล


[7]
 
เรียนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ม.อ. 
 
กลางดึกคืนวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 2300-2315น.  
จะปรับปรุงรุ่นซอฟท์แวร์บนเครื่องป้องกันภัยคุกคามเครือข่ายในทุกๆ วิทยาเขต จาก 6.0.3 เป็น 6.0.4 
โดยจะต้องรีบูท 1 ครั้ง  รุ่น 6.0.3 ใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.61 
 
ขออภัยในความขัดข้องชั่วขณะครับ
โดย... คุณสงกรานต์ 
กลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.หาดใหญ่
11 มกราคม 2562
------------------------------------------------------------------------
 
[6]
 
เรียน บุคลากร ทุกท่าน
 
พบปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต วทข. ปัตตานี วันนี้ 24-07-61 เวลา 00.01 - 09.20 น.  คลิกอ่านเพิ่มเติม
 
ขออภัย ในเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ
 
-------------------------------------------------------------------------
 
[5]
 
เรียน บุคลากรทุกท่าน
 
* โปรดระวังจดหมายหลอกลวง Phishing Email เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2561 *
 
 
-------------------------------------------------------------------------
 
[4]
 
เรียน ผู้ดูแลเครือข่ายคณะ/หน่วยงาน/วิทยาเขต ทุกท่าน
 
ยกเลิก PSU WiFi (Web Login) ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 นี้ !!!
 
จึงขอเชิญชวนให้ผู้ใช้บริการเปลี่ยนมาใช้งานเครือข่ายไร้สายแบบ PSU WiFi (802.1x) โดยการเลือกเครือข่ายชื่อ PSU WiFi (802.1x) เมื่อเชื่อมต่อเข้าใช้งาน หรือ ตั้งค่าการใช้งานตามคู่มือการตั้งค่าในเว็บไซต์ 
 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
กลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.หาดใหญ่
 
-----------------------------------------------------------------------
[3]
 
เรียน บุคลากรทุกท่าน 
 
   เนื่องด้วย  มีจดหมายหลอกลวงได้สุ่มส่งให้กับบุคลากรหลายๆท่าน   
 
จดหมายหลอกลวง มีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไร  คลิกดูได้ที่  https://docs.google.com/document/d/1GftzQx9M9DinxgmaOB0IruQMIAzKAggsOwZ8ywqCS2M/edit?usp=sharing  
 
   ดังนั้น  เพื่อความปลอดภัย ควรลบทิ้ง จดหมายลักษณะดังกล่าว  หรือ หากไม่มั่นใจ กรุณาติดต่อ Tel. 1307 หรือ ส่งเมล์มาที่ nisachon.n@psu.ac.th
  
โปรดจงระมัดระวังกันด้วยนะคะ 
 
   จึงเรียนมาเพื่อทราบ
18/02/2559
 
-----------------------------------------------------------------------
[2]
 
เรียน บุคลากร ทุกท่าน
 
ในขณะนี้ บางท่านอาจเจอปัญหาการใช้ E-mail : PSU Google Apps For Education คือ ไม่มีจดหมายใหม่เข้ามา หรือ เปิดไม่ได้  ( เพราะ พื้นที่ในส่วนของ PSU webmail เต็ม )
 
   ดังนั้น วิธีการแก้ไข  คือ  ให้เอาเครื่องหมายถูกออก (Uncheck) คำว่า Keep a local copy as well.  ไม่ต้องการเก็บจดหมายไว้ใน PSU Email ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 
 ซึ่งมีวิธีการแก้ไข ดัง link ข้างล่าง นี้ 
 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
แอดมิน หน่วยคอมพิวเตอร์ วข.ปัตตานี
28/12/2558
 
-----------------------------------------------------------------------
[1]
 
เรียน บุคลากรผู้พักอาศัยแฟลต 14 - 17 ม.อ. ปัตตานี
 
    
       ด้วยกลุ่มงานระบบเครือข่าย (Admin) หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี  ได้จัดทำกลุ่ม "ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแฟลต 14-17 ม.อ.ปัตตานี"   ผ่านทางโซเซียลเน็ตเวิร์คเฟสบุ๊ค หรือ  https://www.facebook.com/groups/network.ccptn/    เพื่อให้บุคลากรที่พักอาศัยแฟลต 14 - 17 ได้ร่วมปรึกษาและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญท่านเข้าร่วมกลุ่มดังกล่าวข้างต้น 
 
 
          กลุ่มงานระบบเครือข่าย (Admin)  
          หน่วยคอมพิวเตอร์  วิทยาเขตปัตตานี
          E-mail : cc.pattani@psu.ac.th

--------------------------------------------------------------------
ประกาศสำหรับ นักศึกษา
ประกาศการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่าน PSU Passport
  • บังคับเปลี่ยนรหัสผ่าน PSU Passport ของนศ.ม.อ. นับตั้งแต่ได้ออกบัญชีและมีผลบังคับใช้ทุกวิทยาเขต คลิก
  • วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน PSU Passport ได้ที่ คลิก
  • เปลี่ยนรหัสผ่าน PSU Passport ด้วยตัวเอง ได้ที่ https://passport.psu.ac.th
 
การใช้บริการเมลบ๊อกซ์ PSU Student Email - Microsoft Office365   [[ @email.psu.ac.th ]] เป็นอีเมลหลักของนักศึกษา
  • บริการนี้มีให้กับนักศึกษาทุกคนอัตโนมัติ พร้อมๆกับการสร้าง PSU Passport E-Mail
  • สามารถใช้งานได้ตลอดไป แม้นักศึกษาจะจบการศึกษาแล้ว
  • คู่มือการใช้งาน PSU Student Email - Microsoft Office365 คลิก
 
การใช้บริการเมลบ๊อกซ์ PSU Google Apps For Education  [[ @psu.ac.th ]]
  • คู่มือการใช้งาน PSU GAFE E-mail สำหรับนักศึกษา ม.อ คลิก
 
ประกาศสำหรับ บุคลากร
การใช้บริการเมลบ๊อกซ์ PSU Google Apps For Education  [[ @psu.ac.th ]]
  • คู่มือการใช้งาน PSU GAFE E-mail สำหรับบุคลากร ม.อ. คลิก
 
  

ระบบไฟฟ้าหลัก

WiFi เสีย

:: WiFi เสียทั้งหมด ::
:: Web Links ::
ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ บริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร วิทยาเขตหาดใหญ่
ระบบสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2
ระบบจองห้องประชุมทางไกล ระบบเอกสารคำสอนออนไลน์์
ระบบประเมินสมรรถนะ งานพัฒนาและฝึกอบรม TOR Online
Tell Me More Online PSU ศูนย์ทดสอบออนไลน์ Computer Proficiency Test
เปลี่ยนรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ. ลืมรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ.
PSU Google Apps for Education PSU Student Email - Microsoft Office365
:: PSU Campus ::
  วิทยาเขตหาดใหญ่
  วิทยาเขตปัตตานี
  วิทยาเขตตรัง
  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  วิทยาเขตภูเก็ต
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
This site is optimized for resolutions of 1024 x 768 or greater
webmaster : cc.pattani@psu.ac.th
: 0 7334 8521 , 0 8648 69725    : 0 7334 8521