:: วิสัยทัศน์ :: " หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี จะเป็นผู้นำในการให้บริการที่เป็นเลิศ พัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี "
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

การใช้บริการเมล์บ๊อกซ์ สำหรับบุคลากรใหม่

   
        ด้วยงานเครือข่าย หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ยกเลิกการใช้ระบบเมล์ที่จัดทำขึ้นเอง(เมล์บ๊อกซ์ bunga.pn.psu.ac.th) ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
        

 

 

             ดังนั้น  ขอให้บุคลากรใหม่ทุกท่าน  ใช้บริการเมลบ๊อกซ์ของ Google Apps For Education  (ซึ่งใช้ชื่อว่า PSU Google Apps For Education) สามารถเช้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://mail.google.com  หรือ http://gmail.psu.ac.th   (หรือ สามารถใช้บริการ “E-mail Staff” จากโฮมเพจหน้าแรกของวิทยาเขต http://www.pn.psu.ac.th )  และ E-mail Address คือ ชื่อบัญชีผู้ใช้ PSU Passport@psu.ac.th 

 

             ทั้งนี้ทั้งนั้น  เพื่อความสะดวกในการใช้งาน  ได้จัดทำคู่มือการใช้งาน PSU GAFE ที่เว็บไซต์ http://netserv.pn.psu.ac.th/psugafe.php      (ขั้นตอน Step 1 และ Step 2)  

        

             จึงเรียนมาเพื่อทราบ

             งานเครือข่าย หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

 


 

 

 

 

รายละเอียดสำหรับบุคลากรใหม่  [ตั้งแต่ วันที่ 25 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป]

 

1.       การใช้งาน PSU GAFE E-mail  สามารถเช้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://mail.google.com   หรือ http://gmail.psu.ac.th  (หรือ สามารถใช้บริการ “E-mail Staff” จากโฮมเพจหน้าแรกของวิทยาเขต http://www.pn.psu.ac.th ) 

                -          จัดทำคู่มือการใช้งาน PSU GAFE ที่เว็บไซต์ http://netserv.pn.psu.ac.th/psugafe.php      (ขั้นตอน Step 1 และ Step 2

                -           การเปลี่ยนรหัสผ่าน-การตั้งรหัสผ่าน PSU GAFE ที่เว็บไซต์   https://webmail.psu.ac.th/src/resetpassword.html

 

          User Account  คือ ชื่อบัญชีผู้ใช้ PSU Passport@psu.ac.th

          Password       คือ รหัสผ่าน PSU E-mail หรือ รหัสผ่าน GAFE

 

2.       การรับข่าวสาร all-staffs จากทางวิทยาเขตปัตตานี ผ่านทางระบบเมล์

-          เข้าใช้งานระบบเมล์ PSU GAFE  และส่งเมล์มาที่  nisachon.n@psu.ac.th  :: รายละเอียด เพื่อต้องการรับข่าวสาร all-staffs

 

3.       การรับข่าวสาร Group mail ภายในคณะ/หน่วยงานนั้นๆ ผ่านทางระบบเมล์

-          เข้าใช้งานระบบเมล์ PSU GAFE  และส่งเมล์มาที่  nisachon.n@psu.ac.th  ::  รายละเอียด แจ้งชื่อ Group mail นั้นๆ

 

4.       การใช้งานระบบ Intranet Pattani   (Login โดยใช้   )

-          ใช้งานไม่ได้  โทร.1304 คุณพงษ์  เพิ่มพูลทวีทรัพย์

-          เปลี่ยนรหัสผ่าน PSU Passport ด้วยตัวเองที่  https://passport.psu.ac.th 

 

5.       ศึกษาข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยคอมพิวเตอร์  วิทยาเขตปัตตานี ที่ http://netserv.pn.psu.ac.th     

 

  ดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้ 

   
   
   
   
... กลุ่มงานเครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี
   
ประกาศโดย : คุณ นิศาชล นวลแก้ว
   
   
วันที่ประกาศข่าว : 24-12-2557
วันที่หมดอายุข่าว : 31-08-2558
   
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
This site is optimized for resolutions of 1024 x 768 or greater
webmaster : cc.pattani@psu.ac.th
: 0 7334 8521 , 0 8648 69725    : 0 7334 8521