:: วิสัยทัศน์ :: " หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี จะเป็นผู้นำในการให้บริการที่เป็นเลิศ พัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี "
:: แจ้งปัญหา/ร้องเรียน/ร้องขอ ::
 

แบบฟอร์มแจ้งปัญหา/ร้องเรียน/ร้องขอ หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี

 
* จำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนคลิก Submit หรือ ส่ง
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
This site is optimized for resolutions of 1024 x 768 or greater
webmaster : cc.pattani@psu.ac.th
: 0 7334 8521 , 0 8648 69725    : 0 7334 8521