:: วิสัยทัศน์ :: " หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี จะเป็นผู้นำในการให้บริการที่เป็นเลิศ พัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี "
:: สำหรับเจ้าหน้าที่ ::
อนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น
 
:: เกี่ยวกับ หน่วยคอมฯ ::
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  ภาระงาน
  บุคลากร
  แผนผังเว็บไซต์
  สถานที่ติดต่อ
  ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์
  ห้องคอมพิวเตอร์อาคาร 14
  แจ้งปัญหา/ร้องเรียน/ร้องขอ
:: กฎ|ประกาศ|นโยบาย IT ::
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  ประกาศแผนไอที ม.อ.
:: คู่มือ|สาระน่ารู้|เอกสาร ::
  คู่มือการใช้งานเว็บเครือข่ายฯ
  เอกสารทั่วไปงานเครือข่าย
  คู่มือตั้งค่า PSU WiFi
  สำหรับ บุคลากร
  สำหรับ นักศึกษา
  ระวัง SpamEmail
  แบบฟอร์มขอใช้บริการ
  คู่มือติดตั้ง VPN Client
  CoP PSU IT Blog
  Share.psu.ac.th
  PSU Network Traffic
  Smart Energy Meter
:: CCTV ::
  CCTV SYSTEM
  BOSCH
  MOBOTIX
:: Digital Signage ::
  Digital Signage
:: IP Phone ::
  IP Phone
:: เสียงประกาศสาธารณะ ::
  ระบบเสียงประกาศสาธารณะ
  คู่มือการใช้งานระบบเสียงฯ
:: ห้องประชุมทางไกล ::
  บริการห้องประชุมทางไกล
:: ระบบกล้องวงจรปิด BOSCH CCTV SYSTEMS ::
 
   ระบบกล้องวงจรปิด Bosch CCTV Systems เป็นระบบกล้องวงจรปิดมาตรฐานยุโรป เหมาะสำหรับการต้องการความหลากหลายของเทคโนโลยี และรูปแบบการใช้งานหรือ Solution ต่างๆที่มีให้เลือกการใช้งานอย่างมากมาย
   กล้องวงจรปิด CCTV SYSTEM Bosch มีสินค้าเพื่อรองรับความต้องการใช้งานอย่างมากมายหลายรูปแบบดังนี้

  กล้อง Auto Dome Pantill Zoom มีหลาย series ดังนี้

    กล้องวงจรปิด ชนิด Auto Dome Easy Compact PTZ Camera
    กล้องวงจรปิด ชนิด Auto Dome PTZ Modular 100 Series
    กล้องวงจรปิด ชนิด Auto Dome PTZ Modular 200 Series
    กล้องวงจรปิด ชนิด Auto Dome PTZ Modular 300 Series
    กล้องวงจรปิด ชนิด Auto Dome PTZ Modular 500 Series

  กล้องวงจรปิด ชนิด IP Camera มีหลายรุ่นดังนี้

    กล้องวงจรปิดรุ่น NBC-455 Dinion IP Camera เป็นกล้อง IP-Base, เลนส์ 1/3" Digital CCD Colour
    กล้องวงจรปิดรุ่น NBN-498 Dinon 2X Day/Night IP Camera เป็นกล้องคุณภาพสูง (20 Bit) เลนส์ 1/3" CCD Day/Night IP

  กล้องชนิด กล้อง BOX Day/Night มีหลายรุ่นแนะนำดังนี้

    กล้องวงจรปิดรุ่น LTC-0455 Series เป็นกล้อง BOX ที่ Day/Night ความละเอียด 540 TV Lines ใช้เลนส์ 1/3" CCD
    กล้องวงจรปิดรุ่น LTC-0435 Series เป็นกล้อง BOX ที่ Day/Night ความละเอียด มาตรฐาน ใช้เลนส์ 1/3" CCD

  กล้องวงจรปิดชนิด มินิโดม มีหลายรุ่นดังนี้

    กล้องวงจรปิดรุ่น NDC-0455 Flexi Dome IP Camera
    กล้องโดม IP ประสิทธิภาพสูง โครงสร้างป้องกันการทุบทำลาย เลนส์ขนาด 1/3" CCD
    กล้องวงจรปิดรุ่น VDC-498 Flexi-Dome 2X Day/Night IP Camera
    กล้องโดม IP Day/Night ซูม 2x ประสิทธิภาพสูงโครงสร้างป้องกันการทุบทำลาย ใช้เลนส์ขนาด 1/3" CCD
    กล้องโดมรุ่น VDC-485 Series เป็นกล้องโดมสี โครงสร้างป้องกันทุบทำลาย 540 TVL เลนส์ 3-9.5 mm F1.0 สีขาว
    กล้องวงจรปิดรุ่น VDC-480 Series เป็นกล้องโดมสีสำหรับติดตั้งภายในอาคาร

  เครื่องบันทึกภาพ Bosch ปัจจุบันรุ่นที่ยังคงใช้อยู่ในตลาดคือ

    เครื่องบันทึกภาพ Bosch รุ่น Divar MR Series มีจำนวนช่องสัญญาณบันทึกภาพ 16 ช่องสัญญาณ ระบบเป็นแบบ Real Time ในความละเอียดของภาพที่ CIF ใช้เทคโนโลยีการบันทึกภาพแบบ MPEG4
    เครื่องบันทึกภาพ Bosch รุ่น Divar XF มีจำนวนช่องสัญญาณภาพ 16 ช่องสัญญาณ Analog และมีช่องสัญญาณภาพ IP อยู่ 8 ช่องสัญญาณภาพ IP ระบบที่บันทึกเป็น Real Time ในความละเอียดภาพที่ 4 CIF ใช้เทคโนโลยีการบันทึกภาพแบบ H264
อ้างอิง
:: Web Links ::
ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ บริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร วิทยาเขตหาดใหญ่
ระบบสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2
ระบบจองห้องประชุมทางไกล ระบบเอกสารคำสอนออนไลน์์
ระบบประเมินสมรรถนะ งานพัฒนาและฝึกอบรม TOR Online
Tell Me More Online PSU ศูนย์ทดสอบออนไลน์ Computer Proficiency Test
เปลี่ยนรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ. ลืมรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ.
PSU Google Apps for Education PSU Student Email - Microsoft Office365
:: PSU Campus ::
  วิทยาเขตหาดใหญ่
  วิทยาเขตปัตตานี
  วิทยาเขตตรัง
  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  วิทยาเขตภูเก็ต
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
This site is optimized for resolutions of 1024 x 768 or greater
webmaster : cc.pattani@psu.ac.th
: 0 7334 8521 , 0 8648 69725    : 0 7334 8521